1. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna

  OZ.6220.5.2023
  dotyczy: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej  na części dz. nr 190, 192 w obrębie Janówek, gmina Pacyna”
  dotyczy: . „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W od drogi nr 583 Skrzeszewy – Sejkowice” działka nr ewidencyjny 171 obręb 0011 Przylaski, działka nr ewidencyjny 54 obręb 0019 Sejkowice, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

   
 2. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.5.2023
  dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W od drogi nr 583 Skrzeszewy – Sejkowice” działka nr ewidencyjny 171 obręb 0011 Przylaski, działka nr ewidencyjny 54 obręb 0019 Sejkowice, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

   

  DECYZJA nr 1/2024
  o środowiskowych uwarunkowaniach
  dotyczy: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W od drogi nr 583 Skrzeszewy – Sejkowice” działka nr ewidencyjny 171 obręb 0011 Przylaski, działka nr ewidencyjny 54 obręb 0019 Sejkowice, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

 3. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  IOŚZP.6733.4.2024
  dotyczy: Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny 0007 Model) na działkach nr ewid. 15/1, 15/2, 54/2, 59/2 w miejscowości Pacyna, ul. Wyzwolenia, obręb geodezyjny 0007 Model,  gm. Pacyna.

 4. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  IOŚZP.6733.3.2024
  dotyczy: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy, obręb geodezyjny 0020 Skrzeszewy, na działkach nr ewid. 277, 278, 279   w miejscowości Skrzeszewy, obręb geodezyjny 0020 Skrzeszewy,  gm. Pacyna.

 5. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  IOŚZP.6733.4.2024
  dotyczy: „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny 0007 Model) na działkach nr ewid. 15/1, 15/2, 54/2, 59/2, 59/4   w miejscowości Pacyna, ul. Wyzwolenia”, obręb geodezyjny 0007 Model,  gm. Pacyna.

 6. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.1.2024
  dotyczy: „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn”, droga gminna nr 140322 W, działka nr ewidencyjny 74, obręb 0004 Luszyn, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

 7. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.2.2024
  dotyczy: „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Sejkowice”, droga gminna nr 140311 W, działka nr ewidencyjny 30, obręb 0019 Sejkowice, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

 8. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.3.2024
  dotyczy: „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki”, droga gminna nr 140316 W: działka nr ewidencyjny 72 obręb 0001 Anatolin i  działka nr ewidencyjny 29 obręb 0015 Remki oraz droga gminna nr 140339 W: działka nr ewidencyjny 38 obręb 0015 Remki, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie
  .

 9. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.4.2024
  dotyczy: „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115”, droga gminna nr 140328 W, działka nr ewidencyjny 115, obręb 0014 Rakowiec, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

 10. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.5.2024
  dotyczy: „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków”, droga gminna nr 140325 W, działka nr ewidencyjny 195, obręb 0013 Raków, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

 11. OBWIESZCZENIE
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY SANNIKI
  OŚ.6220.5.32.2014/2024
  dotyczy:„Budowa w obrębie miejscowości Lwówek, Czyżew, Aleksandrów - Gmina Sanniki oraz Anatolin - Gmina Pacyna parku elektrowni wiatrowych „Sanniki 0578”, składającej się z dziesięciu turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem w zakresie możliwość montażu przez inwestora turbin wiatrowych NORDEX N117

 12. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna

  OZ.6220.6.2023   
  dotyczy: „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnymi zbiornikami V=2 x 6400 l dla potrzeb budynków opieki społecznej i socjalnej przy Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na działkach ewid. 149/1 obręb 0011 Przylaski,
  gm. Pacyna”, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

   

  DECYZJA nr 2/2024
  o środowiskowych uwarunkowaniach
  dotyczy: "„Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnymi zbiornikami V=2 x 6400 l dla potrzeb budynków opieki społecznej i socjalnej przy Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie na działkach ewid. 149/1 obręb 0011 Przylaski,
  gm. Pacyna”.

 13. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  IOŚZP.6733.3.2024
  dotyczy: „Budowa  sieci wodociągowej  w miejscowości Skrzeszewy, obręb geodezyjny 0020 Skrzeszewy, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 277, 278, 279 położonych w miejscowości Skrzeszewy, gm. Pacyna.

 14. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  IOŚZP.6733.4.2024
  dotyczy: „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny 0007 Model) na działkach nr ewid. 15/1, 15/2, 54/2, 59/2, 59/4, w miejscowości Pacyna”, obręb geodezyjny 0007 Model,  gm. Pacyna.

 15. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.1.2024
  dotyczy: „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn”, droga gminna nr 140322 W, działka nr ewidencyjny 74, obręb 0004 Luszyn, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

 16. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.1.2024
  dotyczy: „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn”, droga gminna nr 140322 W, działka nr ewidencyjny 74, obręb 0004 Luszyn, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.


  DECYZJA nr 3/2024
  o środowiskowych uwarunkowaniach
  dotyczy: „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn”, droga gminna nr 140322 W, działka nr ewidencyjny 74, obręb 0004 Luszyn, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

 17. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.3.2024
  dotyczy: Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki, droga gminna nr 140316 W: działka nr ewidencyjny 72 obręb 0001 Anatolin i  działka nr ewidencyjny 29 obręb 0015 Remki oraz droga gminna nr 140339 W: działka nr ewidencyjny 38 obręb 0015 Remki, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

 18. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.4.2024
  dotyczy: Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115”, droga gminna nr 140328 W, działka nr ewidencyjny 115, obręb 0014 Rakowiec, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

 19. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  IOŚZP.6733.3.2024
  dotyczy: Budowa  sieci wodociągowej  w miejscowości Skrzeszewy, obręb geodezyjny 0020 Skrzeszewy, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 277, 278, 279 położonych w miejscowości Skrzeszewy, gm. Pacyna.

 20. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  IOŚZP.6733.4.2024
  dotyczy: Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny 0007 Model) na działkach nr ewid. 15/1, 15/2, 54/2, 59/2, 59/4 w miejscowości Pacyna”, obręb geodezyjny 0007 Model,  gm. Pacyna.

 21. OBWIESZCZENIE
  Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
  OŚ.6220.5.36.2014/2024
  dotyczy:Budowy w obrębie miejscowości Lwówek, Czyżew Aleksanorów - Gmina Sanniki oraz Anatolin - Gmina Pacyna parku elektrowni wiatrowych „Sanniki 0578" składającej się z dziesięciu turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz przyłączem.

 22. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  IOŚZP.6733.3.2024
  dotyczy: zakończenie postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa  sieci wodociągowej  w miejscowości Skrzeszewy, obręb geodezyjny 0020 Skrzeszewy, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 277, 278, 279 położonych w miejscowości Skrzeszewy, gm. Pacyna.

 23. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6733.3.2024
  dotyczy: Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki”, droga gminna nr 140316 W: działka nr ewidencyjny 72 obręb 0001 Anatolin i  działka nr ewidencyjny 29 obręb 0015 Remki oraz droga gminna nr 140339 W: działka nr ewidencyjny 38 obręb 0015 Remki, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.|


  DECYZJA nr 4/2024
  o środowiskowych uwarunkowaniach
  dotyczy: Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Remki”, droga gminna nr 140316 W: działka nr ewidencyjny 72 obręb 0001 Anatolin i  działka nr ewidencyjny 29 obręb 0015 Remki oraz droga gminna nr 140339 W: działka nr ewidencyjny 38 obręb 0015 Remki, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna

 24. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6733.4.2024
  dotyczy: Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115, droga gminna nr 140328 W, działka nr ewidencyjny 115, obręb 0014 Rakowiec, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.


  DECYZJA nr 4/2024
  o środowiskowych uwarunkowaniach
  dotyczy: Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Rakowiec, działka nr 115, droga gminna nr 140328 W, działka nr ewidencyjny 115, obręb 0014 Rakowiec, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

 25. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6733.5.2024
  o zakończeniu postępowania administracyjnego
  dotyczy:„Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków”, droga gminna nr 140325 W, działka nr ewidencyjny 195, obręb 0013 Raków, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

 26. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna OZ.6220.5.2024

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Decyzja Nr 6/2024
  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Raków"

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2024-01-09 13:16:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-12 12:06:57
 • Liczba odsłon: 836
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612084]

przewiń do góry