1. Zapytanie ofertowe: Zakup nowego samochodu osobowego

 2. Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzeszewy na odcinku 300m."
 3. Zapytanie ofertowe: Zakup i transport kruszywa z kamienia polnego na utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna.

 4. Zapytanie ofertowe: Zakup i transport kruszywa betonowo-ceglanego na utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna.
 5. Informujemy, iż w dniu 17.04.2019 r. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ( http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone ) ogłoszone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Posterunek Policji w Sannikach -modernizacja”
 6. Informujemy, iż w dniu 13.06.2019 r. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ( http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone ) ogłoszone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: „Posterunek Policji w Sannikach -modernizacja”
 7. Zapytanie ofertowe: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzeszewy obręb geodezyjny Skrzeszewy"
 8. Informujemy, iż w dniu 05.07.2019 roku na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone powtórnie ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na zadanie remontowe
  pn.: „ Posterunek Policji Pacyna - remont; Łukasiewicza 4, 09-541 Pacyna ” z terminem składania ofert do 23.07.2019 do godz. 10.30.
 9. Zapytanie cenowe: "Zakup, dostarczenie i instalacja systemu do obsługi Rady Gminy Pacyna”
 10. Zapytanie cenowe "Wymiana jednostek PC w najsłabiej wyposażonej pracowni informatycznej".
 11. Zapytanie ofertowe "Remont dachu i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej części świetlicowej
   - oferta
 12. Zapytanie ofertowe: "Wznowienie granic działek drogowych w gminie Pacyna: dz. nr 180 obręb geodezyjny Model".
 13. Zapytanie cenowe: "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Pacyna w sezonie zimowym 2019/2020" 
 14. Zapytanie ofertowe: "Wykonanie opinii wraz z uzasadnieniem i wnioskami dot. Kwalifikacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy stacji bazowej GST 4420 A telefonii komórkowej na działce nr 103/3 w miejscowości Janówek, gm. Pacyna"
 15. Zapytanie ofertowe: "Zakup i dostarczenie  zestawu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie w ramach zadania pn.: Wymiana jednostek PC w najsłabiej wyposażonej pracowni informatycznej”
 16. Zapytanie cenowe: "Dostarczenie  i wdrożenie systemu informatycznego do gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Pacyna.”
  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
  3. Klauzula informacyjna

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego


 17. Zapytanie cenowe: „Dostarczenie  i wdrożenie kompletnej organizacji obsługi kodów kreskowych jako części systemu do gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Pacyna.”
 18. Zapytanie cenowe: "Zakup  i wdrożenie systemu informatycznego do gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Pacyna.”
  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
  3. Klauzula informacyjna

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Zakup  i wdrożenie systemu informatycznego do gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Pacyna.”

 19. Zapytanie ofertowe: "Dostawa węgla kamiennego dla potrzeb grzewczych Urzędu Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna."
 20. Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej dla zadania pn.:"Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn."
 21. Zapytanie ofertowe: Dostawa paliwa (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej) na potrzeby Urzędu Gminy w Pacynie w 2020 roku.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Józwik Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-04 14:50:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-20 09:16:29
 • Liczba odsłon: 12081
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2575171]

przewiń do góry