1. Zarządzenie nr 0050.1.2013
    Wójta Gminy Pacyna
    z dnia 31 stycznia 2013r.
    w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2013 rok

2. Zarządzenie nr 0050.2.2013
    Wójta Gminy Pacyna
    z dnia 20 marca 2013r.
    w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego nieogranicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości
    niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Przylaski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
    działka nr 201/1 o pow. 0,2017 ha oraz ustalenia składu komisji przetargowej

3. Zarządzenie nr 0050.3.2013
    Wójta Gminy Pacyna
    z dnia 27 marca 2013r.
    w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania
    planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2013r.

4. Zarządzenie nr 0050.4.2013
    Wójta Gminy Pacyna
    z dnia 17 kwietnia 2013r.
    zmieniające uchwałę Nr XXV/133/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2012 roku
    w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2013-2019
    załącznik 1
    załącznik 2

5. Zarządzenie nr 0050.5.2013
    Wójta Gminy Pacyna
    z dnia 29 kwietnia 2013r.
    zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXV/134/2012 z dnia 28.12.2012r.
    załącznik 1
    załącznik 2
     załącznik 3
    załącznik 4
   
6. Zarządzenie nr 0050.6.2013
    Wójta Gminy Pacyna
    z dnia 30 kwietnia 2013r.
    w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2013 rok
   
7. Zarządzenie nr 0050.7.2013
    Wójta Gminy Pacyna
    z dnia 31 maja 2013r.
    w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2013 rok
   
8. Zarządzenie nr 0050.8.2013
    Wójta Gminy Pacyna
    z dnia 6 czerwca 2013 roku
    zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXV/134/2013
    załącznik 1
    załącznik 2
   
9. Zarządzenie nr 0050.09.2013
    Wójta Gminy Pacyna
     z dnia 26 czerwca 2013r.
     w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania
     o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
     powyżej 14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
     art.11 ust.8 Ustawy - Prawo zamówień publicznych na zakupy oraz zadania ujęte w planie
      inwestycyjnym Gminy Pacyna na 2013r.

10. Zarządzenie nr 0050.10.2013
     Wójta Gminy Pacyna
     z dnia 28 czerwca 2013r.
     w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2013 rok
    
11. Zarządzenie nr 0050.11.2013
     Wójta Gminy Pacyna
     z dnia 10 lipca 2013r.
     w sprawie wyrażenia opinii dot. sprawozdania z działalności
     Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2012 rok

12. Zarządzenie nr 0050.12.2013
     Wójta Gminy Pacyna
     z dnia 26 lipca 2013 roku
     zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXV/134/2012 z dnia 28.12.2012r.
     załącznik 1
     załącznik 2
     załącznik 3
     załącznik 4
     załącznik 5

13. Zarządzenie nr 0050.13.2013
     Wójta Gminy Pacyna
     z dnia 29 lipca 2013r.
     w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

14. Zarządzenie nr 0050.14.2013
     Wójta Gminy Pacyna
     z dnia 31 lipca 2013r.
     w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2013 rok

15. Zarządzenie nr 0050.15.2013
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 22.08.2013r.
      w sprawie wykonania czynności sprawdzających

16. Zarządzenie nr 0050.16.2013
     Wójta Gminy Pacyna
     z dnia 23.08.2013r.
     w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
     Gminy Pacyna za I półrocze 2013 roku
     - część opisowa
     - załącznik 1
     - załącznik 2
     - załącznik 3
     - załącznik 4
     - część opisowa do załącznika nr 4
     - załącznik 5
     - załącznik 6
     - załącznik 7
     - załącznik 8
     - załącznik 9
     - załącznik 10
     - załącznik 11
     - informacja w sprawie realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r.
     - informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013r.

17. Zarządzenie nr 0050.17.2013
      Wójta Gminy Pacyna 
      z dnia 30 sierpnia 2013r.
      w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2013 rok

18. Zarządzenie nr 0050.18.2013
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 23 września 2013r.
      w sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność
      gminy Pacyna w drodze ustnego nieograniczonego przetargu
      załącznik nr 1:
      - strona pierwsza
      - strona druga
       załącznik nr 2

19. Zarządzenie nr 0050.19.2013
      Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 23 września 2013r.
       w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2013 rok

20. Zarządzenie nr 0050.20.2013
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 30 września 2013r.
      w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2013 rok

21. Zarządzenie nr 0050.21.2013
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 09 października 2013r.
       w sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących
       własność gminy Pacyna w drodze ustnego nieograniczonego przetargu

        http://bip.pacyna.mazowsze.pl/?tree=846

22. Zarządzenie nr 0050.22.2013
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 22 października 2013 roku
      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXV/134?2012 z dnia 28.12.2012r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - załącznik 4

23. Zarządzenie nr 0050.23.2013
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 30 października 2013 roku
      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXV/134/2012 z dnia 28.12.2012r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2

24. Zarządzenie nr 0050.24.2013
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 31 października 2013r.
      w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2013r.

25. Zarządzenie nr 0050.25.2013
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 07 listopada 2013r.
      w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu 
      na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Model,
      gm. Pacyna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 340, pow. 1,05 ha 
      oraz ustalenia składu komisji przetargowej

26. Zarządzenie nr 0050.26.2013
      Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 14 listopada 2013r.
       w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie usługi
       o wartości do 14 000 euro "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Pacyna
       w sezonie zimowym 2013/2014"

27. Zarządzenie nr 0050.27.2013
      Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 14 listopada 2013 roku
       w sprawie projektów wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020,
       uchwały budżetowej na 2014 rok
       - projekt WPF na lata 2014-2020
       - część opisowa
       - załącznik nr 1
       - załącznik nr 2
       - projekt uchwały budżetowej na rok 2014
       - część opisowa
       - załącznik 1
       - załącznik 2
       - załącznik 2a
       - załącznik 2b
       - załącznik 3
       - załącznik 4
       - załącznik 5
       - załącznik 6
       - załącznik 7
         
28. Zarządzenie nr 0050.28.2013
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 18 listopada 2013r.
      w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych
      do wynajmu w drodze  przetargu

29. Zarządzenie nr 0050.29.2013
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 29 listopada 2013r.
      w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2013rok

30. Zarządzenie nr 0050.30.2013
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 03 grudnia 2013r.
      w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu
      na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w m. Model, gm. Pacyna
      oraz ustalenia składu komisji przetargowej

31. Zarządzenie nr 0050.31.2013
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 3 grudnia 2013r.
      w sprawie powołania mgr Agnieszki Józwik na stanowisko Koordynatora
      projektu POKL.09.01.01-14-040/13 pt. "Przedszkole Przyszłości"

32. Zarządzenie nr 0050.32.2013
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 3 grudnia 2013r.
      w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania
      Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
      Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu konkursowego
      pn. "Przedszkole Przyszłości", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
     w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
      - załącznik 1
       - załącznik 2

33 Zarządzenie Nr 0050.33.2013
     Wójta Gminy Pacyna
     z dnia 18 grudnia 2013r.
     w sprawie wprowadzenia opłaty za wymianę wodomierza

34. Zarządzenie nr 0050.34.2013
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 31 grudnia 2013r.
      w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2013r.

35. Zarządzenie Nr 0050.35.2013
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 31.12.2013r.
      w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej

36. Zarządzenie Nr 0050.36.2013
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 31.12.2013r.
      w sprawie ustanowienia Kodeksu Etycznego Pracowników Samorządowych
      zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Pacynie
     
   
    
     Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-20 13:33:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-13 13:50:15
  • Liczba odsłon: 2767
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2546465]

przewiń do góry