Data wysłania: 02-09-2008 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 dla OSP Pacyna.

            W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisu pkt 2.5 – załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zadania. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 dla OSP Pacyna”,  działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz 1163, z późn. zm) przekazuję treść zapytania oraz dokonuję modyfikacji S.I.W.Z.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie autopompy dwuzakresowej o wydajności min. 1600dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m.?

Nadmieniam, ze zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. dla tej klasy samochodów wymagana jest autopompa o wydajności 1600l/min przy ciśnieniu 8 bar i 250l/min przy ciśnieniu 40 bar.

Autopompa o wydajności min. 2400l/min jest przeznaczona do samochodów ratowniczo-gaśniczych klasy ciężkiej ze zbiornikiem wody min. 4000l. (pkt 2.5 – załącznik nr 4 do SIWZ „Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP”).

Odpowiedź

W związku z pkt.  4.3.2.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002) Zamawiający uwzględnia w/w wniosek i dokonuje modyfikacji SIWZ w  pkt 2.5 – załącznik nr 4 do SIWZ „Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP”

Zapis przed modyfikacją SIWZ

2.5.

Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia

musi umożliwiać podanie wody i wodnego środka pianotwórczego do minimum:

-dwóch nasad tłocznych 75, (z tyłu pojazdu),

-linii szybkiego natarcia,

działka wodno-pianowego

Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.

Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zasysanie wody (z głębokości 1,5 m w 30sek., z głębokości 7,5m w 60 sek.)

Wyd. min. 2400 dm3/min przy  ciśnieniu 0,8 MPa i

 głębokości ssania   1,5 m.

 

 

 

 

Zapis po modyfikacji SIWZ

2.5.

Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia

musi umożliwiać podanie wody i wodnego środka pianotwórczego do minimum:

-dwóch nasad tłocznych 75, (z tyłu pojazdu),

-linii szybkiego natarcia,

działka wodno-pianowego

Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.

Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zasysanie wody (z głębokości 1,5 m w 30sek., z głębokości 7,5m w 60 sek.)

Wyd. min. 1600 dm3/min przy  ciśnieniu 0,8 MPa i

 głębokości ssania   1,5 m.

Błąd jest wynikiem omyłki pisarskiej, a modyfikacja SIWZ nie wymaga dodatkowego czasu dla wykonawców na wprowadzenie zmian w ofertach.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

                                                                                                  Wójt Gminy Pacyna

                                                                                                                                Krzysztof Woźniak         

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-02 13:08:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-02 13:08:51
  • Liczba odsłon: 2381
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2584307]

przewiń do góry