1. Zarządzenie Nr 0050.1.2016
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 stycznia 2016r.
     - załącznik 1
    
 2. Zarządzenie Nr 0050.2.2016
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 11 stycznia 2016r.
     w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania
     Problemów Alkoholowych w Pacynie

 3. Zarządzenie Nr 0050.3.2016
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 stycznia 2016r.
     zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2016 z dnia 30.12.2015r.
     - załącznik 1
     - załącznik 2
     - załącznik 3
     - uzasadnienie

 4. Zarządzenie Nr 0050.4.2016
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 lutego 2016r.
     w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji
     zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

 5. Zarządzenie Nr 0050.5.2016
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 lutego 2016r.
     w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

 6. Zarządzenie Nr 0050.6.2016
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 lutego 2016r.
     w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

 7. Zarządzenie Nr 0050.7.2016
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 lutego 2016r.
     - załącznik 1

 8. Zarządzenie Nr 0050.8.2016
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 21.03.2016r.
     w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania
     z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015
     - załącznik nr 1 do zarządzenia ( sprawozdanie )
        - załącznik 1 do sprawozdania
        - załącznik 2 do sprawozdania
        - załącznik 3 do sprawozdania
        - załącznik 4 do sprawozdania
        - załącznik  4a do sprawozdania
        - załącznik 5 do sprawozdania
        - załącznik 5a do sprawozdania
        - załącznik 6 do sprawozdania
        - załącznik 7 do sprawozdania
        - załącznik 8 do sprawozdania
        - załącznik 9 do sprawozdania
        - załącznik 10 do sprawozdania
        - załącznik 11 do sprawozdania
     - załącznik 2 do zarządzenia ( sprawozdania )
        - załącznik 1 do sprawozdania
        - załącznik 2 do sprawozdania
     - załącznik 3 do zarządzenia ( informacja )
         - załącznik 1 do informacji
        - załącznik 2 do informacji

 9. Zarządzenie nr 0050.9.2016
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 marca 2016r.
     Regulamin służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy w Pacynie

 10. Zarządzenie Nr 0050.10.2016
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2016 roku
      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - uzasadnienie

 11. Zarządzenie nr 0050.11.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2016r.
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
       - załącznik 1

 12. Zarządzenie Nr 0050.12.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 12 kwietnia 2016r.
       w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania
       o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dla którego
       obowiązuje ustawa - Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn: " Termomodernizacja budynków
       użyteczności  publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk " - Termomodernizacja
       i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzeszewy 21 "

 13. Zarządzenie Nr 0050.13.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 12 kwietnia 2016r.
       w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
       zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dla którego obowiązuje ustawa - Prawo
       zamówień publicznych na realizację zadania pn. Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży
       szkolnej

 14. Zarządzenie Nr 0050.14.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 kwietnia 2016r.
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2016r.
       - załącznik 1
        - załącznik 2
       - załącznik 3
       - uzasadnienie

 15. Zarządzenie Nr 0050.15.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 kwietnia 2016r.
       w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie usługi" Zakup
       i transport kruszywa na utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna"

 16. Zarządzenie Nr 0050.16.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 11 maja 2016r.
       w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na " Wykonanie dokumentacji
       (projektu), zakup, dostarczenie i montaż klimatyzacji w serwerowni "

 17. Zarządzenie Nr 0050.17.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 maja 2016r.
       w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
       w Pacynie  do poświadczania dokumentów

 18. Zarządzenie Nr 0050.18.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2016 roku
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
       - załącznik 1

 19. Zarządzenie Nr 0050.19.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2016r.
       w sprawie wyrażenia opinii dot. sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki
       Publicznej w Pacynie za 2015 rok

 20. Zarządzenie Nr 0050.20.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2016 roku
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
       - załącznik 1
       - załącznik 2
       - załącznik 3
       - uzasadnienie

 21. Zarządzenie Nr 0050.21.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2016 roku
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
       - załącznik 1

 22. Zarządzenie Nr 0050.22.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 13 lipca 2016 roku
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku
       - załącznik 1

 23. Zarządzenie Nr 0050.23.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 lipca 2016r.
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
       - załącznik 1

 24. Zarządzenie Nr 0050.24.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 lipca 2016r.
       w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania
       o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
       Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w
       Skrzeszewach w roku szkolnym 2016/2017

 25. Zarządzenie Nr 0050.25.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 01.08.2016r.
       w sprawie wykonania czynności sprawdzających

 26. Zarządzenie Nr 0050.26.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 sierpnia 2016r.
       w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna
       za I półrocze 2016 roku
       - załącznik  1 do zarządzenia ( informacja )
          - załącznik 1 do informacji
          - załącznik 2 do informacji
          - załącznik 3 do informacji
          - załącznik 4 do informacji
          - załącznik 4a do informacji
          - załącznik 5 do informacji
          - załącznik 6 do informacji
          - załącznik 7 do informacji
          - załącznik 8 do informacji
          - załącznik 9 do informacji
          - załącznik 10 do informacji
          - załącznik 11 do informacji
          - załącznik 12 do informacji
       - załącznik 2 do zarządzenia
       - załącznik 3 do zarządzenia

 27. Zarządzenie  Nr 0050.27.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 sierpnia 2016r.
       w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie zadania:
       "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Podatkówek na odcinku 648,31 mb"

 28. Zarządzenie Nr 0050.28.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 sierpnia 2016r.
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku
       - załącznik
 
 29. Zarządzenie Nr 0050.29.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 23 sierpnia 2016r.
       w sprawie zmian w składzie osobowym komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie
       zadania: "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Podatkówek na odcinku 648,31 mb"

 30. Zarządzenie Nr 0050.30.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 sierpnia 2016 roku
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku
       - załącznik 1
       - załącznik 2
       - załącznik 3
       - uzasadnienie

 31. Zarządzenie Nr 0050.31.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 08 września 2016r.
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku
       - załącznik

 32. Zarządzenie Nr 0050.32.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 września 2016r.
       w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania
       o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dla którego
       obowiązuje ustawa - Prawo zamówień publicznych na dostawę nowego autobusu do przewozu
       dzieci i młodzieży szkolnej

 33. Zarządzenie Nr 0050.33.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 września 2016r.
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku
       - załącznik 1
       - załącznik 2
        - załącznik 3
        - uzasadnienie

  34. Zarządzenie nr 0050.34.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 03 października 2016r.
       w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie usługi
       "Przygotowanie projektu decyzji na wycinkę drzew w Luszynie"

 35. Zarządzenie Nr 0050.35.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 17 października 2016r.
       w  sprawie powołania komisji do odbioru prac remontowych pn. " Remont mogiły
       na Cmentarzu Parafialnym w Luszynie "

 36. Zarządzenie Nr 0050.36.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 października 2016r.
        - załącznik

 37. Zarządzenie Nr 0050.37.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 października 2016r.
       - załącznik 1
       - załącznik 2
       - załącznik 3
       - uzasadnienie

 38. Zarządzenie Nr 0050.38.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 października 2016r.
       w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie usługi
       " Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Pacyna w sezonie zimowym 2016/2017 "

39. Zarządzenie Nr 0050.39.2016
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 listopada 2016r.
       w sprawie projektów wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2025,
       uchwały budżetowej na 2017 rok.
       - projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna
         na lata 2017 - 2025

       - objaśnienia do WPF w latach 2017-2025
       - załącznik 1
       - załącznik 2
       - projekt uchwały budżetowej na rok 2017
       - uzasadnienie
       - załącznik1
       - załącznik 2
       - załącznik 3
       - załącznik 4
       - załącznik 5
       - załącznik 6
        - załącznik 7
     
40. Zarządzenie Nr 0050.40.2016
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 15 listopada 2016r.
      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
      - załącznik 1

41. Zarządzenie Nr 0050.41.2016
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 17 listopada 2016r.
      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - uzasadnienie

42. Zarządzenie Nr 0050.42.2016
     Wójta Gminy Pacyna z 29 listopada 2016 roku
     zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku
     - załącznik 1

43. Zarządzenie Nr 0050.43.2016
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2016 roku
      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku
      - załącznik 1
      - załącznik 2
       - załącznik 3
       - uzasadnienie

44. Zarządzenie Nr 0050.44.2016
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 15 grudnia 2016r.
      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30.12.2015r.
      - załącznik 1

45. Zarządzenie Nr 0050.45.2016
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 grudnia 2016r.
      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30.12.2015r.
       - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - uzasadnienie

46. Zarządzenie Nr 0050.46.2016
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2016r.
      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie zadania:
      " Dostawa paliwa (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej ) na potrzeby
      Gminy Pacyna z 2017r. "

47. Zarządzenie Nr 0050.47.2016
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2016r.
      w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentami
      w Urzędzie Gminy w Pacynie

48. Zarządzenie Nr 0050.48.2016
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r.
      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr IX/61/2015 z dnia 30.12.2015r.
       - załącznik 1

49. Zarządzenie Nr 0050.49.2016
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r.
      w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Pacyna
      i gminnych jednostkach organizacyjnych

50 .Zarządzenie Nr 0050.50.2016
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 30.12.2016r.
     w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Pacyna
     i jej jednostkach budżetowych
      - załącznik 1
     - załącznik 2
     - załącznik 3

51. Zarządzenie Nr 0050.51.2016
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 30.12.2016r.
     w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych

52. Zarządzenie Nr 0050.56.2016
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30.12.2016r.
      w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
      Gminie pacyna

53. ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2016

     w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie
     do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
     jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano
     ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
     które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu


  

    

   
     


  

  
 
   


 
 
   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-08 09:21:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-21 15:04:44
  • Liczba odsłon: 6331
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2546487]

przewiń do góry