1.  Zarządzenie Nr 0050.1.2015
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 05 stycznia 2015r.
      w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2015 rok
      - załącznik 1
     
  2. Zarządzenie Nr 0050.2.2015
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 30 stycznia 2015r.
      w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich
      - aktualny terminarz

  3. Zarządzenie Nr 0050.3.2015
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 06 lutego 2015r.
      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr III/21/2015 z dnia 30 grudnia 2014r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - uzasadnienie

  4. Zarządzenie Nr 0050.4.2015
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 10 lutego 2015r.
      w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2015r.
      - załącznik 1

  5. Zarządzenie  Nr 0050.5.2015
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 27 marca 2015r.
      w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna
      i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
      w Pacynie za rok 2014
       - załącznik 1 do zarządzenia ( sprawozdanie  z wykonania budżetu )
      - załącznik  1 do sprawozdania z wykonania budżetu
      - załącznik  2 do sprawozdania
      - załącznik  3 do sprawozdania
       - załącznik  4 do sprawozdania
      - załącznik  4a do sprawozdania
      - załącznik  5 do sprawozdania
      - załącznik  5a do sprawozdania
      - załącznik  6 do sprawozdania
      - załącznik  7 do sprawozdania
      - załącznik  8 do sprawozdania
      - załącznik  9 do sprawozdania
      - załącznik  10 do sprawozdania
      - załącznik  11 do sprawozdania
      - załącznik 2 do zarządzenia ( sprawozdanie GBP )
      - załącznik 1 do sprawozdania GBP
      - załącznik 2 do sprawozdania GBP
       - załącznik 3 do zarządzenia ( informacja o stanie mienia Gminy )
      -   załącznik 1 do informacji
      -   załącznik nr 2 do informacji

  6. Zarządzenie Nr 0050.6.2015
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 31 marca 2015r.
      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr III/21/2015 z dnia 30.12.2014r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - uzasadnienie

  7. Zarządzenie Nr 0050.7.2015
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 01 kwietnia 2015r.
      w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
      urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

  8. Zarządzenie Nr 0050.8.2015
      Wójta Gminy  Pacyna
      z  dnia 14 kwietnia 2015r.
      zmieniające Uchwałę Nr IV/31/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 31.03.2015r.
      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2015-2025
      - objaśnienie do zarządzenia,
      - załącznik 1

  9. Zarządzenie Nr 0050.9.2015
      Wójta Gminy pacyna
      z dnia 20 kwietnia 2015r.
      w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 10. Zarządzenie Nr 0050.10.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 28 kwietnia 2015r.
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
       - uzasadnienie
       - załącznik 1
       - załącznik 2
       - załącznik 3
       - załącznik 4

  11. Zarządzenie Nr 0050.11.2015
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 29 kwietnia 2015 roku
        w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2015 rok
        - załącznik 1

  12. Zarządzenie Nr 0050.12.2015
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 13 maja 2015r.
        zmieniające Uchwałę Budżetową Nr III/21/2015 z dnia 30 grudnia 2014 roku
        - uzasadnienie
        - załącznik 1
         - załącznik 2
         - załącznik 3

  13. Zarządzenie Nr 0050.13.2015
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 25 maja 2015r.
        w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania
        wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

  14. Zarządzenie  nr 0050.14.2015
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 26 maja 2015r.
        zmieniające Uchwałę Budżetową Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.
        - uzasadnienie
        - załącznik 1
        - załącznik 2
        - załącznik 3

 16. Zarządzenie Nr 0050.16.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 01 czerwca 2015r.
       zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia regulaminu naboru
       na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze,
       obowiązującego w Urzędzie Gminy w Pacynie

 17. Zarządzenie Nr 0050.17.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia  01 czerwca 2015r.
       w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 18. Zarządzenie Nr 0050.18.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 01 czerwca 2015r.
       w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 19. Zarządzenie Nr 0050.19.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 01 czerwca 2015r.
       w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pacynie
       - schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Pacynie i Gminnych Jednostek Organizacyjnych

 20. Zarządzenie Nr 0050.20.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 30.06.2015r.
       w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu
       Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pacyna na lata 2015 - 2022

 21. Zarządzenie Nr 0050.21.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 30 czerwca 2015 roku
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
       - załącznik 1
        - załącznik 2
       - uzasadnienie

 22 Zarządzenie Nr 0050.22.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 30 czerwca 2015 roku
       w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2015r.
       - załącznik 1

 23 Zarządzenie Nr 0050.23.2015
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 01 lipca 2015r.
      w sprawie wyrażenia opinii dot. sprawozdania z działalności Gminnej
      Biblioteki Publicznej za 2014 rok

 24. Zarządzenie Nr 0050.24.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 01 lipca 2015r.
       w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
       urzędowych obwieszczeń

  25. Zarządzenie Nr 0050.25.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 31 lipca 2015r.
       w sprawie powołania komisji w celu wyboru wykonawcy zadania
       pn. Montaż monitoringu jako element gminnego boiska sportowego

  26. Zarządzenie Nr 0050.26.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 31 lipca 2015r.
       w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 
  27. Zarządzenie Nr 0050.27.2015
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 31 lipca 2015r.
        zmieniające Uchwałę Budżetową Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.
        - załącznik 1
        - załącznik 2
         - załącznik 3
         - uzasadnienie

  28. Zarządzenie Nr 0050.28.2015
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 31 lipca 2015r.
        w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2015 rok 
        - załącznik

  29. Zarządzenie Nr 0050.29.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 07 sierpnia 2015r.
       w sprawie powołania komisji przetargowej

  30. Zarządzenie Nr 0050.30.2015
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 10 sierpnia 2015r.
        w sprawie prowadzenia czynności losowania składów osobowych
        komisji do spraw referendum

  31. Zarządzenie Nr 0050.31.2015
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 12 sierpnia 2015r.
        w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum

  32. Zarządzenie Nr 0050.32.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 21.08.2015r.
       w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
       Gminy Pacyna  za I półrocze 2015 roku
        - załącznik 1 ( informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2015r. )
        - załącznik 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Pacyna
        - załącznik  2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Pacyna
        - załącznik  3 do informacji z wykonania budżetu Gminy Pacyna
        - załącznik  4 do informacji z wykonania budżetu  Gminy Pacyna
        - załącznik  4a do informacji z wykonania budżetu Gminy Pacyna
        - załącznik  5 do informacji z wykonania budżetu Gminy Pacyna
        - załącznik 6 do informacji z wykonania budżetu Gminy Pacyna
        - załącznik 7 do informacji z wykonania budżetu Gminy Pacyna
        - załącznik 8 do informacji z wykonania budżetu Gminy Pacyna
        - załącznik 9 do informacji z wykonania budżetu Gminy Pacyna
        - załącznik 10 do informacji z wykonania budżetu Gminy Pacyna
        - załącznik 11 do informacji z wykonania budżetu Gminy Pacyna
        - załącznik nr 2 do zarządzenia  Wójta Gminy
        - załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy

  33. Zarządzenie Nr 0050.33.2015
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 24 sierpnia 2015r.
        w sprawie powołania komisji w celu wyboru wykonawcy
        przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej
        w miejscowości Raków, gm. Pacyna na odcinku L=650 m"

 34. Zarządzenie Nr 0050.34.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 25 sierpnia 2015r.
       w sprawie powołania komisji w celu wyboru wykonawcy zadania
       pn. " Przebudowa parteru budynku w celu poprawy warunków sanitarnych
       i przeciwpożarowych celem dostosowania kuchni dla funkcjonowania przedszkola "

 35. Zarządzenie Nr 0050.35.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 28 sierpnia 2015r.
       w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia systemu
       elektronicznego zarządzania dokumentacją

 36. Zarządzenie Nr 0050.36.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 07 września 2015r.
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.
       - załącznik 1
       - załącznik 2
       - załącznik 3
       - uzasadnienie

 37. Zarządzenie Nr 0050.37.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 08 września 2015r.
       w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2015r.
       - załącznik 1

 38 . Zarządzenie Nr 0050.38.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 23 września 2015r.
       w sprawie powołania komisji w celu odbioru zadania pn. Montaż monitoringu
       jako element boiska sportowego

 39. Zarządzenie Nr 0050.39.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 28 września 2015r.
       w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Wdrażania Strategii Rozwiązywania
       Problemów Społecznych dla Gminy Pacyna na lata 2015-2022

 40. Zarządzenie Nr 0050.40.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 29 września 2015r.
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr III/21/2014 z dnia 30.12.2014r.
       - załącznik 1
       - załącznik 2
        - załącznik 3
       - uzasadnienie
 
 41. Zarządzenie Nr 0050.41.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 30 września 2015r.
       w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2015 rok
       - załącznik 1

 42. Zarządzenie Nr 0050.42.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 02 października 2015r.
       w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 43. Zarządzenie Nr 0050.43.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 05 października 2015r.
       w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne
       umieszczanie urzędowych obwieszczeń

 44. Zarządzenie Nr 0050.44.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 13 października 2015r.
       w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

 45. Zarządzenie Nr 0050.45.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 13 października 2015r.
       w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

 46. Zarządzenie Nr 0050.46.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 20 października 2015r.
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2015r.
       - załącznik 1
       - załącznik 2
       - załącznik 3
       - uzasadnienie

 47. Zarządzenie Nr 0050.47.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 30 października 2015r.
       w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2015 rok
      -  załącznik 1

 48. Zarządzenie Nr 0050.48.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 02 listopada 2015r.
      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie usługi
      " Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Pacyna w sezonie zimowym 2015/2016"

 49. Zarządzenie Nr 0050.49.2015
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 09 listopada 2015r.
      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.
      - załącznik 1
      - uzasadnienie

 50. Zarządzenie Nr 0050.50.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 13 listopada 2015r.
       w sprawie projektów wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025,
       uchwały budżetowej na 2016 rok
       - projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2016-2025,
       - Wieloletnia Prognoza Finansowa ( załącznik 1)
       - Wykaz przedsięwzięć do WPF ( załącznik 2 )
       - objaśnienia do WPF Gminy Pacyna na lata 2016-2025
       - projekt uchwały budżetowej Gminy Pacyna na rok 2016
       - uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pacyna na 2016r.
       - załącznik 1
       - załącznik 2
       - załącznik 3
       - załącznik 4
       - załącznik 5
       - załącznik 6
       - załącznik 7
       - załącznik 8

 51 .Zarządzenie Nr 0050.51.2015
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 16 listopada 2015 roku
      w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2015 rok
      - załącznik 1

 52. Zarządzenie Nr 0050.52.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 03 grudnia 2015r.
       w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2015 rok
       - załącznik 1

53. Zarządzenie Nr 0050.53.2015
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 10 grudnia 2015r.
      zmieniające Uchwałę  Budżetową Nr III/21/2014 z dnia 30.12.2014r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - uzasadnienie

54. Zarządzenie Nr 0050.54.2015
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 10 grudnia 2015 roku
      w sprawie upoważnienia

55. Zarządzenie Nr 0050.55.2015
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 30 grudnia 2015 roku
      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.
      - załącznik 1

56. Zarządzenie 0050.56.2015
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 31 grudnia 2015 roku
      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.
      - załącznik 1
      - uzasadnienie

 57. Zarządzenie 0050.57.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 31 grudnia 2015r.
       w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

 58. Zarządzenie Nr 0050.58.2015
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 31 grudnia 2015r.
       w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
 

    

     


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-02 14:13:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-22 09:16:25
  • Liczba odsłon: 9770
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612117]

przewiń do góry