1. Zarządzenie Nr 0050.1.2017
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 4 stycznia 2017r.

    zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30.12.2016r.
    - załącznik 1
 
2 . Zarządzenie Nr 0050.2.2017
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 stycznia 2017r.

    w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego
    służbę przygotowawczą

3. Zarządzenie Nr 0050.3.2017
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 stycznia 2017r.

    w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych
    w Urzędzie Gminy w Pacynie
    - załącznik

4. Zarządzenie Nr 0050.4.2017
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 01 lutego 2017r.

    w sprawie powołania gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych

5. Zarządzenie Nr 0050.5.2017
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 13 lutego 2017r.

    w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

6. Zarządzenie Nr 0050.6.2017
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 lutego 2017r.

    zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
    - załącznik 1

7. Z arządzenie Nr 0050.7.2017
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 marca 2017r.

    w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie usługi
    " Zakup i transport kruszywa na utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna"

8. Zarządzenie Nr 0050.8.2017
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2017r.

    zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
    - załącznik 1

10. Zarządzenie Nr 0050.10.2017
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2017r.
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
        - załącznik 1
       - załącznik 2
       - załącznik 3
        - uzasadnienie

11. Zarządzenie Nr 0050.11.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 19 kwietnia 2017r.
      w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla pracowników Urzędu Gminy w Pacynie

12. Zarządzenie Nr 0050.12.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 kwietnia 2017r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30.12.2016r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - uzasadnienie
13. Zarządzenie Nr 0050.13.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 kwietnia 2017r.

      zmieniające uchwałę Budżetową Nr XV/95/2016 z dnia 30.12.2016r.
      - załącznik

14. Zarządzenie Nr 0050.14.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 kwietnia 2017r.

      w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego
      w dyspozycji Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy Pacyna

16. Zarządzenie Nr 0050.16.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 11 maja 2017r.

      w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

17. Zarządzenie Nr 0050.17.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 15 maja 2017r.

      w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składników majątku ruchomego do
      dalszego użytkowania

18. Zarządzenie Nr 0050.18.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 05 czerwca 2017r.

      w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarcia kopert z ofertami na sprzedaż
      składników majątku ruchomego Gminy Pacyna

19. Zarządzenie Nr 0050.19.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 09 czerwca 2017r.

      w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji do otwarcia kopert z ofertami na sprzedaż
      składników majątku ruchomego Gminy Pacyna

20. Zarządzenie Nr 0050.20.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 9 czerwca 2017r.

      w sprawie wyrażenia opinii dot. sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
      w Pacynie za 2016r.

21. Zarządzenie Nr 0050.21.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 9 czerwca 2017r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30.12.2016r.
       - załącznik 1

22. Zarządzenie Nr 0050.22.2017
      Wójta Gminy Pacyna z 28 czerwca 2017r.
      zmieniające Uchwałę Nr XIX/106/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 8.06.2017 w sprawie
      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2017-2025
      - objaśnienie
      - załącznik 1

23. Zarządzenie Nr 0050.23.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2017r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30.12.2016r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - uzasadnienie

24. Zarządzenie Nr 0050.23a.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 lipca 2017r.

      w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

25. Zarządzenie Nr 0050.24.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 lipca 2017r.

      w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

26. Zarządzenie Nr 0050.25.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 06 lipca 2017r.

       w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składników majątku
       ruchomego do dalszego użytkowania

27 . Zarządzenie Nr 0050.26.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 lipca 2017r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30.12.2016r.
      - uzasadnienie
      - załącznik 1
      - załącznik 2

28. Zarządzenie Nr 0050.27.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 2 sierpnia 2017r.

      w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarcia kopert z ofertami na sprzedaż składników
      majątku ruchomego Gminy Pacyna

29. Zarządzenie Nr 0050.28.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 8 sierpnia 2017r.

      w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
      zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dowóz uczniów
      do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach
      w roku szkolnym 2017/2018

30. Zarządzenie Nr 0050.29.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 sierpnia 2017r.

      w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  Pacyna
      za I półrocze 2017r.
       - załącznik 1 do zarządzenia ( informacja o  przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze )
      - załącznik 1 do informacji
      - załącznik 2 do informacji
      - załącznik 3 do informacji
      - załącznik 4 do informacji
       - załącznik 4a do informacji
      - załącznik 5 do informacji
      - załącznik 6 do informacji
      - załącznik 7 do informacji
      - załącznik 8 do informacji
       - załącznik 9 do informacji
      - załącznik 10 do informacji
       - załącznik 11 do informacji
       - załącznik 2 do zarządzenia
       - załącznik 3 do zarządzenia

31. Zarządzenie Nr 0050.30.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 18 sierpnia 2017r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
       - załącznik
 
32. Zarządzenie Nr 0050.31.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 18 sierpnia 2017r.

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na: " Przebudowę odcinka drogi gminnej w
      miejscowości Podczachy na odcinku 430 mb", " Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości
      Model na odcinku 360 mb ", " Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sejkowice
      na odcinku 382,19 mb"

33. Zarządzenie Nr 0050.32.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 18 sierpnia 2017r.

      w sprawie powołania komisji do spraw szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisko
      atmosferyczne - huragan w dniu 10 sierpnia 2017r.

34 . Zarządzenie Nr 0050.33.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 sierpnia 2017r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
      - załącznik

35. Zarządzenie Nr 0050.34.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 14 września 2017r.

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na: " Remont elewacji i schodów
      wejściowych w budynku komunalnym Gminy Pacyna przy ul. Wyzwolenia 11 "

36. Zarządzenie Nr 0050.35.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 15 września 2017r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
       - załącznik 1
       - załącznik 2
      - załącznik 3
      - uzasadnienie     
 
37. Zarządzenie Nr 0050.36.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 września 2017r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016r
      - załącznik

38 . Zarządzenie Nr 0050.37.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 17 października 2017r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
      - uzasadnienie
       - załącznik 1
      - załącznik 2
       - załącznik 3

39. Zarządzenie Nr 0050.38.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 18 października 2017r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
      - załącznik

40.  Zarządzenie Nr 0050.39.2017
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 października 2017r.

       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
       - uzasadnienie
       - załącznik 1
        - załącznik 2
       - załącznik 3

41. Zarządzenie Nr 0050.40.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 3 listopada 2017r.

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie usługi
      " Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Pacyna w sezonie zimowym 2017/2018 "

42. Zarządzenie Nr 0050.41.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 listopada 2017r.

43. Zarządzenie Nr 0050.42.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 listopada 2017r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
       - załącznik

44. Zarządzenie Nr 0050.43.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 listopada 2017r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.
      - załącznik

45. Zarządzenie Nr 0050.44.2017
      Wójta Gminy Pacyna  z dnia 08 grudnia 2017r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2017 z dnia 30.12.2016r.
      - załącznik

46. Zarządzenie Nr 0050.45.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 11 grudnia 2017r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30.12.2016r.
       - załącznik 1
       - załącznik 2
      - załącznik 3
      - uzasadnienie

47. Zarządzenie Nr 0050.46.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 19 grudnia 2017r.

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert  z ofertami na wykonanie zadania
      " Dostawa paliwa ( oleju napędowego i benzyny bezołowiowej ) na potrzeby Gminy Pacyna
      w 2018 roku ".

48. Zarządzenie Nr 0050.47.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 19 grudnia 2017r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30.12.2016r.
       - załącznik

49. Zarządzenie Nr 0050.48.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017r.

      w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa wykorzystywanego do samochodów
      będących na wyposażeniu Urzędu Gminy w Pacynie

50 . Zarządzenie Nr 0050.49.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30.12.2016r
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - uzasadnienie

51.Zarządzenie Nr 0050.50.2017
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017r.

     w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych
     w Urzędzie Gminy w Pacynie

52. Zarządzenie Nr 0050.51.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017r.

      w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Pacyna
      i gminnych jednostkach organizacyjnych

53. Zarządzenie nr 0050.52.2017
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017r.

      w sprawie zasad ewidencji i funkcjonowania kont związanych z rozliczeniem
      podatku VAT oraz opisu dokumentów kwalifikowanych do rozliczenia podatku VAT
      w związku z centralizacją
 


 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-27 14:04:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-09 09:19:49
  • Liczba odsłon: 3629
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2584830]

przewiń do góry