Zobacz podgałęzie
 1. Zapytanie ofertowe z dnia 06.08.2013r. dotyczące oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla grupy 30 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie w ramach projektu "Ruszamy po sukces".

 2. Zapytanie cenowe z dnia 06.08.2013r. dotyczące przedstawienia oferty cenowej na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu "Ruszamy po sukces" w Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie

 3. Uzupełnienie do zapytania ofertowego i załącznika - wykazu pomocy dydaktycznych z opisem na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu "Ruszamy po sukces" w Szkole Podstawowej w Pacynie

 4. Zapytanie ofertowe z dnia 27.05.2014 r. dotyczące  budowy ogólnodostępnego placu zabaw w Luszynie
  - przedmiar robót


  Ogłoszenie o wyniku zamówienia przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego dot. budowy
  ogólnodostępnego placu zabaw w Luszynie

 5. Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia artykułów spożywczych dla klientów GOPS w Pacynie (upubl. 16.06.2014 r.)
  - formularz oferty cenowej

  - wzór umowy
  Zawiadomienie o wyborze oferty na dostarczanie artykułów spożywczych dla klientów GOPS (2014-06-26)

 6. Zapytanie ofertowe "Przeprowadzenie szkolenia - prawa jazdy kat. B" (upubl. 17.07.2014 r.)
  - strona pierwsza

  - strona druga

  - strona trzecia
  - strona czwarta
  - formularz oferty

 7.  Zapytanie ofertowe "Przeprowadzenie szkolenia - prawa jazdy kat. C" (upubl. 17.07.2014 r.)
  - strona pierwsza
  -
  strona druga
  - strona trzecia
  - strona czwarta
  - formularz oferty
 8. Zapytanie ofertowe: "Dostawa pomocy dydaktycznych do wyposażenia świetlicy szkolnej
  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie"
  - zapytanie ofertowe
  - specyfikacja produktów do świetlicy szkolnej:
  - strona pierwsza
  - strona druga
  - strona trzecia
  - strona czwarta
  - strona piąta
  - strona szósta
  - strona siódma
  - strona ósma
  - strona dziewiąta

 9. Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi
  "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna w sezonie zimowym 2014/2015"

 10. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi:
  "Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015"
  - wybór ofert

 11. Zapytanie ofertowe: "Zakup sprzętu ( 2 komputery stacjonarne + oprogramowanie  i 2 monitory
  wg specyfikacji )
  "
  - protokół

 12. Zapytanie ofertowe "Dostarczanie/sprzedaż artykułów spożywczych dla klientów Gminnego Ośrodka   Pomocy Społecznej w Pacynie" (upubliczniono 10.12.2014 r.)
 13. Zapytanie ofertowe: "Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z
  matematyki w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Pacynie w ramach projektu " Wyrównywanie
  szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje  kluczowe -
  Moja przyszłość".

 14. Zapytanie ofertowe: " Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych
  do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
  w Pacynie w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe
  zajęcia  rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość".

 15. Zapytanie ofertowe: " Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych
  z fizyki w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Pacynie w ramach projektu " Wyrównywanie
  szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe  - Moja przyszłość".

 16. Zapytanie ofertowe: " Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych
  z chemii w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Pacynie w ramach projektu " Wyrównywanie

  szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -
  Moja Przyszłość".

 17. Zapytanie ofertowe: "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych
  z języka angielskiego i języka niemieckiego w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Pacynie
  w ramach projektu " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
  rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość".

 18. Zapytanie ofertowe: Bankowa obsługa budżetu Gminy Pacyna (upubliczniono 15.12.2014 r.)
  Ogłoszenie o wyniku postępowania: bankowa obsługa budżetu Gminy Pacyna

 19. Zapytanie ofertowe: " Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do wyposażenia w sprzęt szkolny
  i pomoce dydaktyczne  pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej
  im. J. Kusocińskiego w Pacynie wraz z wszelkimi kosztami, a w szczególności z kosztami

  dostarczenia, załadunku i rozładunku przedmiotu umowy, gwarancji jakości na dostarczony towar".

 20. Zapytanie ofertowe: Dostawa paliwa (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej) na potrzeby
 21. Zapytanie ofertowe: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków, gm. Pacyna
  na odcinku L=650 m
  -
  oferta ( załącznik nr 1 )
  - załącznik nr 2
  -
  załącznik nr 3
  - załącznik nr 4
  - załącznik nr 5
  - załącznik nr 6
  - załącznik nr 7
  -
  przedmiar robót
  - dokumentacja techniczna
  - część rysunkowa:
  rys 1a
  rys 1b
  rys 2
  rys 3
  rys 4
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 22. Zapytanie ofertowe: Przebudowa parteru budynku w celu poprawy warunków sanitarnych i przeciwpożarowych celem dostosowania kuchni dla funkcjonowania przedszkola
  - załącznik nr 1 - przedmiar robót
  - załącznik nr 2 - formularz oferty
  - załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o braku powiązań
  - załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące potencjału
  - załącznik nr 5 - wzór umowy

 23. Zapytanie ofertowe dotyczy: dostawy węgla kamiennego dla potrzeb grzewczych
  Urzędu Gminy w Pacynie.

 24. Zaproszenie do składania ofert: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016

 25. Zaproszenie do składania ofert: Sprzedaż artykułów żywnościowych dla klientów tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
  formularz ofertowy
  - specyfikacja do zapytania

  Ogłoszenie o wyniku postępowania: Sprzedaż artykułów żywnościowych dla klientów tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

 26. Zapytanie ofertowe: Dostawa paliwa ( oleju napędowego i benzyny bezołowiowej ) na potrzeby
  Urzędu Gminy w Pacynie w 2016 roku.
  -
  formularz ofertowy, załącznik 1
  - oświadczenie, załącznik 2
  -
  oświadczenie dot. jakości oferowanego paliwa, załącznik 3
  - wzór umowy, załącznik 4

 27. Zapytanie ofertowe: Wykonanie remontu układu sterowania Oczyszczalni Ścieków w Pacynie i budowy 
  systemu wizualizacji SCADA z remontem układu sterowania pompowni ścieków w Pacynie.

  Ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego w sprawie: Wykonanie remontu układu sterowania Oczyszczalni Ścieków w Pacynie i budowy systemu wizualizacji SCADA z remontem układu sterowania pompowni ścieków w Pacynie.

 28. Zapytanie ofertowe: Zainstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku Urzędu Gminy oraz 
  usunięcie usterek wynikłych podczas pomiaru instalacji elektrycznych.

 29. Zapytanie ofertowe na: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.    "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna,
   Bielsk" - termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości
  Skrzeszewy 21"
  - upubl. 20.04.2016r.
  - załącznik nr 1 do zapytania - formularz oferty
  - załącznik nr 2 do zapytania - wzór umowy

  Ogłoszenie o wyniku - protokół z postępowania o udzielenie zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” – Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzeszewy 21 " - upubl. 29.04.2016r.

 30. Zapytanie cenowe na: Wykonanie dokumentacji (projektu), zakup, dostarczenie i montaż
  klimatyzacji w serwerowni. 
  -
  oświadczenie, załącznik 1
  - formularz ofertowy, załącznik 2

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Wykonanie dokumentacji (projektu), zakup, dostarczenie i montaż klimatyzacji w serwerowni .

 31. Zapytanie ofertowe: Zakup i transport kruszywa na utrzymanie dróg gminnych na terenie
  Gminy Pacyna

  - Formularz ofertowy
  - Projekt umowy
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi "Zakup i transport kruszywa na utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna"

 32. Zapytanie ofertowe dotyczące naprawy, uszczelnienia, regulacji, konserwacji,
  renowacji okien i drzwi w Urzędzie Gminy w Pacynie.

 33. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentów strategicznych dla gminy Pacyna: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pacyna " oraz „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pacyna na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2025 roku”
 34. Zapytanie ofertowe: Remont mogiły wojennej na Cmentarzu Parafialnym w Luszynie

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remont mogiły wojennej na Cmentarzu Parafialnym w Luszynie"

 35. Zapytanie ofertowe: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Podatkówek na
  odcinku 648,31 mb .
 36. Zapytanie Cenowe: Dostawa groszku opałowego i węgla  dla potrzeb grzewczych - Przedszkole Samorządowe w Pacynie, Skrzeszewy 21, 09-541 Pacyna.

 37.   Zapytanie ofertowe: Opracowanie projektu decyzji na wycinkę drzew w Luszynie.


 38.   Zapytanie ofertowe: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017

 39. ZAPYTANIE CENOWE: Sprzedaż artykułów żywnościowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

  
  
  
  
  Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości 
  kwoty 30 000 euro - 
  
  
  
  Sprzedaż artykułów żywnościowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w 
  Pacynie w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania 
  "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
 40. ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa paliwa (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej) na potrzeby Urzędu Gminy w Pacynie w 2017 roku.


 41. Zapytanie ofertowe: Zakup i transport kruszywa na utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna
  - Formularz ofertowy
  - Projekt umowy

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi:
  "Zakup i transport kruszywa na utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna"
 42. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO
  Wójt Gminy Pacyna ogłasza na postawie § 10 ust.2 Zarządzenia Nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 kwietnia 2017 r. - pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Pacyna

  Samochód specjalny – pożarniczy LUBLIN 352417, rok prod. 2000, nr rej. WGS E344
  Cena wywoławcza 2.500,00 zł
  Autobus Mercedes-Benz LP508, rok prod. 1977, nr rej. WGS C064.
  Cena wywoławcza 2.500,00  zł

  Autobus Autosan H9-21.41S, rok prod. 2000, nr rej WGS A322

  Cena wywoławcza 15.000,00 zł.

  Protokół z komisyjnego otwarcia kopert z ofertami na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Pacyna


 43. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO

  Wójt Gminy Pacyna ogłasza na postawie § 10 ust.2 Zarządzenia Nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 kwietnia 2017 r. - II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Pacyna
  Samochód specjalny – pożarniczy LUBLIN 352417, rok prod. 2000, nr rej. WGS E344
  Cena wywoławcza 2.000,00 zł
  Autobus Autosan H9-21.41S, rok prod. 2000, nr rej WGS A322
  Cena wywoławcza 14.000,00 zł.

 44. Zapytanie ofertowe: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podczachy na odcinku 430mb

  Wyjaśnienie do zapytania ofertowego wraz z poprawioną dokumentacją projektową i przedmiarem robót (upubl. 24.08.2017r.)  

  Informacja o wyborze oferty (upobl. 30.08.2017 r.)

 45.  Zapytanie ofertowe: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Model na odcinku 360mb

  Wyjaśnienie do zapytania ofertowego wraz z poprawioną dokumentacją projektową (upubl. 24.08.2017 r.)

 46.   Zapytanie ofertowe: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sejkowice na odcinku 382,19mb
 47. Zapytanie ofertowe: Remont elewacji i schodów wejściowych w budynku komunalnym Gminy Pacyna przy ul. Wyzwolenia 11

 48. Zapytanie Cenowe: Budowa przyłączy wodociągowych w m. Luszyn, Kamionka, Skrzeszewy gm. Pacyna na odcinku 2000 mb. zgodnie z dokumentacją techniczną.

             ANULOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 49. Zapytanie ofertowe: "Wykonanie wyceny nieruchomości należących do Gminy Pacyna
 50. Zapytanie ofertowe: Wykonanie inwentaryzacji budynków oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali"
 51. Zapytanie cenowe: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-20 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-25 09:01:24
 • Liczba odsłon: 20071
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1445549]

przewiń do góry