1.  Uchwała Nr 105/XIX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 22 stycznia 2021r.
     zmieniająca uchwałę Nr 103/XVIII/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie określenia terminu,
     częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacyna

2.  Uchwała Nr 106/XIX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 22 stycznia 2021r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok

3. Uchwała Nr 107/XX/2021
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021r.
    w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Pacyna

4.  Uchwała Nr 108/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021r.
     w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pacyna

5.  Uchwała Nr 109/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna  z dnia 30 marca 2021r.
     zmieniająca Uchwałę Nr 97/XVII/2020 z dnia 11.12.2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2025
     załącznik nr 1,
     objaśnienie do uchwały

6.  Uchwała Nr 110/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021r.

7.  Uchwała Nr 111/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021r.
     w sprawie przyjęcia dokumentu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
     na terenie Gminy Pacyna w 2021 roku"

8.  Uchwała Nr 112/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021r.
     w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed
     bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych  i ich części

9.  Uchwała Nr 113/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021r.
     w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022

10.Uchwała Nr 114/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021r.
     zmieniająca uchwałę nr 30/IV/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu 
     Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pacyna na lata 2019 - 2024"

11.Uchwała Nr 115/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021r.
     w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem
     przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pacyna

12.Uchwała Nr 116/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021
     w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pacyna

13.Uchwała Nr 117/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021
     w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pacyna

14.Uchwała Nr 118/XXI/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 16 kwietnia 2021r.
     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2021 - 2025
     załącznik 1
     objaśnienia

15.Uchwała Nr 119/XXI/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 16 kwietnia 2021r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-22 14:44:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-27 10:09:27
  • Liczba odsłon: 229
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1507117]

przewiń do góry