1. Harmonogram dyżurów na I kwartał 2021 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie.
 2. Harmonogram dyżurów na I kwartał 2021 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.
 3. Zarządzenie Nr 0050.4.2021
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 29 stycznia 2021r.
  w sprawie: ogłoszenia pisemnego przetargu na najem lokalu użytkowego.
 4. Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pacyna na okres 3 lat zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZT.070.1.466.24.2019.

 5. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 6. Przedłożenie wszelkiej zgromadzonej dokumentacji, nowy termin załatwienia sprawy - Wspólnota Gruntowa wsi Pacyna

 7. Informacje dot sytuacji niebezpiecznych z udziałem wilka.

 8. Informacja dot. budowy gazociągu.

 9. Dystrybucja masek i ulotek - COVID-19

 10. Harmonogram dyżurów w PNPP – II kwartał 2021 r.

 11. Ogłoszenie strefy buforowej.

 12. ZAWIADOMIENIE
  Wojewoda Mazowiecki

  znak: SPN-P.7533.123.2020.PW
  dotyczy:  potwierdzenia nabycia przez Powiat Gostyniński prawa własności gruntu, zajętego pod część dróg publicznych
  .

 13. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO

  Wójt Gminy Pacyna ogłasza na postawie § 10 ust.2 Zarządzenia Nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 kwietnia 2017 r. – pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Pacyna (Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego wersja MS WORD)
  Obowiązek informacyjny RODO
  Protokół z przeprowadzenia przetargu na sprzedaż majątku ruchomego Gminy Pacyna. (Protokół z przeprowadzenia przetargu na sprzedaż majątku ruchomego Gminy Pacyna wersja MS WORD)

 14. Rozporządzenie – zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

 15. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacyna

 16. Ogłoszenie na nabór wniosków w ramach programu pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. "

 17. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO
  Wójt Gminy Pacyna ogłasza na postawie § 10 ust.2 Zarządzenia Nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 kwietnia 2017 r. – pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Pacyna (Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego wersja MS WORD)
  Obowiązek informacyjny RODO

  Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż majątku ruchomego Gminy Pacyna (Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż majątku ruchomego Gminy Pacyna wersja MS WORD)

 18. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, ze w dniu 22 kwietnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listą Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
   

 19. Podstawowe zasady bioasekuracji.

 20. DECYZJA NR 195/P/2021
  dotyczy: nabycia przez Powiat Gostyniński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod część dróg publicznych - dróg powiatowych nr 31401 „Pacyna - Luszyn” oraz 31402 „Luszyn - Długie - granica województwa - (Złaków Borowy), (nowy numer drogi: 1444W), położonego w obrębie 0004 Luszyn.

 21. Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

 22. Nie dla ASF

 23. DECYZJA NR 213/P/2021
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Gostyniński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod cześć dróg publicznych - dróg powiatowych: nr 31401 „Pacyna - Luszyn” oraz nr 31402 „Luszyn - Długie - granica województwa - (Złaków Borowy), (nowy numer drogi: 1444W), położonego w obrębie 0004 Luszyn, jednostka ewidencyjna Pacyna, oznaczonego na mapie z projektem podziału z dnia 4 grudnia 2018 r. przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za numerem P. 1404.2018.1360 jako działka nr 70/5 o powierzchni 0,0071 ha.

 24. DECYZJA NR 214 /P/2021
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Gostyniński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod część dróg publicznych - dróg powiatowych nr 31401 „Pacyna - Luszyn” oraz 31402 Luszyn - Długie - granica województwa - (Złaków Borowy), (aktualny numer drogi: 1444W), położonego w obrębie 0004 Luszyn, jednostka ewidencyjna Pacyna, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 71 o powierzchni 0,51 ha.

   

 25. Szacowanie szkód w rolnictwie powstałych w wyniku deszczu nawalnego

 26. KOMUNIKAT
  Dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn -  Wronów Etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka

   
 27. DECYZJA NR 302/P/2021
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Pacyna prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - drogę gminną Nr 312916 „(Lwówek) gr. gminy-Luszyn” (obecnie Nr 140316), oznaczonej w ewidencji gruntów’ i budynków jako dz. nr 72 o pow. 0,90 ha, z obrębu 0001 Anatolin, gmina Pacyna.

 28. DECYZJA NR 303/P/2021
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Pacyna prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - drogę gminną Nr 312916 „(Lwówek) gr. gminy-Luszyn” (obecnie Nr 140316), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 29 o pow. 1,77 ha, z obrębu 0015 Remki, gmina Pacyna.

 29. KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie

 30. KOMUNIKAT Nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie

 31. KOMUNIKAT WS. ZBIÓRKI POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

 32. KOMUNIKAT Nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie

 33. DECYZJA Nr 5/2021
  dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA-0199 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą” zlokalizowaną na działce nr ew. 56 we wsi Anatolin, gm. Pacyna, w obrębie geodezyjnym 0001 Anatolin, jednostka ewidencyjna 140403_2 Pacyna

 34. Plan polowań zbiorowych sezon 2021/2022 - WKŁ 329 CIS

 35. Plan polowań zbiorowych sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego „HUBERUS” w Płocku.

 36. Gminny Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest - Wniosek
   
Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Busler Damian
  • Data dodania: 2021-06-18 13:00:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-20 11:51:20
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-15 13:45:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-20 11:51:20
 • Liczba odsłon: 3805
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612184]

przewiń do góry