Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
150 Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym oddział w Luszynie Anna Marcinkowska 2024-06-19
149 Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn Busler Damian 2024-06-10
147 Utworzenie żłobka w ramach Programu Maluch+ Anna Marcinkowska 2024-03-11
146 Przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Remki 5 dz. nr 118/8 obręb geodezyjny 0015 Remki wraz z udziałem w gruncie. Busler Damian 2024-03-08
145 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Pacyna w 2024 roku Anna Marcinkowska 2023-10-25
144 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 2023/2024? Busler Damian 2023-08-04
139 Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Remki dz. nr 118/1 Busler Damian 2023-06-19
140 Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Remki dz. nr 118/2 Busler Damian 2023-06-19
141 Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Remki dz. nr 118/3 Busler Damian 2023-06-19
143 Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn Anna Marcinkowska 2023-06-16
142 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej fi 90 w miejscowości Pacyna Busler Damian 2023-06-14
136 Połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna Busler Damian 2023-03-15
138 Termomodernizacja budynku biurowego urzędu Gminy w Pacynie? w ramach Projektu ?Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminach Regionu Płockiego? Busler Damian 2023-03-15
137 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna Busler Damian 2023-03-15
133 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnychod właścicieli nieruchomości zlokalizowanychna terenie Gminy Pacyna w 2023 roku? Anna Marcinkowska 2022-12-02
134 Udzielenie w 2022 r. i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 800 000,00 zł Anna Marcinkowska 2022-11-18
135 "Cyfrowa Gmina - Etap III" Anna Marcinkowska 2022-11-18
132 Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna. Anna Marcinkowska 2022-11-03
131 "Cyfrowa Gmina - Etap II" Anna Marcinkowska 2022-10-11
130 Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 13 ob. geodezyjny Przylaski w miejscowości Katy? - Etap I Anna Marcinkowska 2022-09-30
129 "Cyfrowa Gmina" - Etap I Anna Marcinkowska 2022-09-30
127 Rozbudowa , przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę Gminną Anna Marcinkowska 2022-08-09
128 Dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 2022/2023 Anna Marcinkowska 2022-08-03
126 Zakup i dostawa laptopów w ramach programu wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR Busler Damian 2022-07-12
109 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowei im.J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedziba w Skrzeszewach w roku szkolnym 2020/2021 Anna Marcinkowska 2020-08-17
107 Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn Anna Marcinkowska 2020-08-14
106 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 2020/2021 Busler Damian 2020-07-31
105 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Pacyna. Anna Marcinkowska 2019-12-30
104 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 2019/2020 Anna Marcinkowska 2019-08-27
103 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 2018/2019 Anna Marcinkowska 2018-08-27
102 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przebudowa drogi gminnej obręb Przylaski Józwik Agnieszka 2018-07-03
101 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie Józwik Agnieszka 2018-04-26
100 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach w roku szkolnym 2017/2018 Józwik Agnieszka 2017-08-21
99 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Remont lokali mieszkalnych znajdujących się w miejscowości Luszyn, gm. Pacyna będących przedmiotem nieodpłatnego przekazania tj. bud. 14 m. 3 i 4, bud. nr 16 m. 2,4,6,8,14,i 19, bud.17 m.1 i 6, bud. 6 m. 2, bud. 15 m. 9, bud. 19 m. 4 i bud. 18 m. 12 Józwik Agnieszka 2016-09-29
98 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej Józwik Agnieszka 2016-09-28
95 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie i Przedszkola samorządowego w Skrzeszewach w roku szkolnym 2016/2017 Józwik Agnieszka 2016-07-28
97 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej Józwik Agnieszka 2016-07-28
93 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk" - Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzeszewy 21 Józwik Agnieszka 2016-04-28
94 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej Józwik Agnieszka 2016-04-20
92 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach w roku szkolnym 2015/2016 Józwik Agnieszka 2015-08-10
91 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach w roku szkolnym 2014/2015 Józwik Agnieszka 2014-08-20
88 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu konsolidacyjnego w kwocie 3.165.930,00 PLN z przezanczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych Józwik Agnieszka 2014-08-12
90 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:Usługa bankowa udzielenia kredytu długoterminowego w 2014 roku w kwocie 994.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych w kwocie 258.000,00 PLN oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 736.000,00 PLN z przeznaczeniem na zadanie pn. "Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrzego budynku ZSO w Pacynie" Józwik Agnieszka 2014-08-08
89 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie Józwik Agnieszka 2014-07-14
87 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie Józwik Agnieszka 2014-06-20
86 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków na odcinku 1000 mb Józwik Agnieszka 2014-06-20
84 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrzego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie Józwik Agnieszka 2014-06-11
83 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszynie Józwik Agnieszka 2014-05-08
82 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Odnowa miejscowości Luszyn poprzez zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości Luszyn Józwik Agnieszka 2014-04-22
80 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Dostawa paliwa (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej) na potrzeby Urzędu Gminy w Pacynie w 2014 roku Józwik Agnieszka 2013-12-14
79 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 800 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych, który będzie spłacany w latach 2017 - 2019 Józwik Agnieszka 2013-10-11
78 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Remont osiedlowej kotłowni centralnego ogrzewania w miejscowości Luszyn, gm. Pacyna Józwik Agnieszka 2013-08-27
77 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przewóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przedszkola Samorządowego w Pacynie w roku szkolnym 2013/2014 Józwik Agnieszka 2013-08-08
76 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomków na odcinku 772 mb Józwik Agnieszka 2013-07-05
75 Ogłoszenie dotyczące postępowania przetargowego: Dostawa paliwa (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej) do samochodów będących w użytkowaniu Urzędu Gminy w Pacynie w 2013 roku Józwik Agnieszka 2012-12-14
74 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych Józwik Agnieszka 2012-11-23
73 Przewóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przedszkola Samorządowego w Pacynie w roku szkolnym 2012/2013 Józwik Agnieszka 2012-08-10
72 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luszynie Józwik Agnieszka 2012-04-30
71 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa paliwa (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej) do samochodów będących w użytkowaniu Urzędu Gminy w Pacynie Józwik Agnieszka 2012-03-09
70 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka na odcinku 495 mb Józwik Agnieszka 2012-02-09
69 Ogłoszenie dotyczące postępowania przetargowego: Budowa gminnego boiska sportowego w Pacynie Waldemar Rachubiński 2012-01-20
68 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 986 494 zł z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych w wysokości 534 489 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 452 005 zł Waldemar Rachubiński 2011-11-28
67 Budowa sieci wodociągowej z Pacyny do Luszyna Waldemar Rachubiński 2011-10-14
66 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych w wysokości 871.867,00 PLN Waldemar Rachubiński 2011-09-12
65 Przebudowa drogi gminnej w Robertowie na odcinku 630 mb Waldemar Rachubiński 2011-09-02
64 Przewóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przedszkola Samorządowego w Pacynie w roku szkolnym 2011/2012 Waldemar Rachubiński 2011-08-03
62 Odnowa miejscowości Pacyna poprzez zagospodarowanie centrum oraz przebudowę chodników w miejscowości Pacyna - etap II Waldemar Rachubiński 2011-02-28
61 Ogłoszenie o przetargu: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.720.000,00 PLN Waldemar Rachubiński 2010-09-17
59 Przebudowa drogi gminnej w Luszynie, gm. Pacyna w km 0+000 - 0+830, L=830 km Waldemar Rachubiński 2010-09-14
60 Przebudowa drogi gminnej w Robertowie, gm. Pacyna w km 0+000 - 0+746, L = 746 km Waldemar Rachubiński 2010-09-14
58 Ogłoszenie o przetargu: Przewóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przedszkola Samorządowego w Pacynie w roku szkolnym 2010/2011 Waldemar Rachubiński 2010-08-11
57 Ogłoszenie o konkursie ofert na usługi integracji społecznej w ramach GCAL w Pacynie Waldemar Rachubiński 2010-08-02
55 Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej w ramach Gminnnego Centrum Aktywności Lokalnej Waldemar Rachubiński 2010-03-31
54 Odnowa miejscowości Pacyna poprzez zagospodarowanie centrum oraz przebudowę chodników - etap I Waldemar Rachubiński 2010-03-26
53 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 PLN na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacyna w kwocie 363.096,00 zł i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 636.904,00 zł. Waldemar Rachubiński 2009-12-11
51 Przebudowa drogi gminnej w Rakowcu i Sejkowicach ob. Przylaski Waldemar Rachubiński 2009-10-14
52 Przebudowa dróg gminnych w Podczachach, Skrzeszewach, Łuszczanowie Drugim, Sejkowicach, Słomkowie i Romanowie Waldemar Rachubiński 2009-09-25
50 Przebudowa drogi gminnej w Kamionce Waldemar Rachubiński 2009-09-23

[Liczba odsłon: 2584271]

przewiń do góry