1. Zarządzenie Nr 0050.1.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 stycznia 2021r.
    w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami

2. Zarządzenie Nr 0050.2.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 stycznia 2021r.
    w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020  Rady Gminy Pacyna na 2021 rok
    załącznik

3. Zarządzenie Nr 0050.3.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 stycznia 2021r.
    w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego

4. Zarządzenie Nr 0050.4.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 stycznia 2021r.
    w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu na najem lokalu użytkowego
    - załącznik 1 (ogłoszenie)
    - wzór umowy najmu
    - protokół zdawczo - odbiorczy
    - formularz ofertowy
    - klauzula informacyjna

5. Zarządzenie Nr 0050.5.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 stycznia 2021r.
    w sprawie ustalenia i ogłoszenia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu
    użytkowego w Podczachach 16, 09 - 541 Pacyna
    załącznik 1 (regulamin)

6. Zarządzenie Nr 0050.6.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 stycznia 2021r.
    w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego
    na najem lokalu użytkowego w Podczachach 16, 09 - 541 Pacyna

7. Zarządzenie Nr 0050.7.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 stycznia 2021r.
    w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Gminy Pacyna

8. Zarządzenie Nr 0050.8.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 1 lutego 2021r.
    zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Pacyna

9. Zarządzenie Nr 0050.9.2021
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 4 lutego 2021r.
    w sprawie przygotowania do funkcjonowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Pacyna w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy

10. Zarządzenie Nr 0050.10.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 lutego 2021r.
      w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego ochrony informacji niejawnych

11. Zarządzenie Nr 0050.11.2021
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 lutego 2021r.
     w sprawie wyznaczenia administratora systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego ochrony informacji niejawnych

12. Zarządzenie Nr 0050.12.2021
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 15 lutego 2021r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020  Rady Gminy Pacyna na 2021 rok
     załącznik 1

13. Zarządzenie Nr 0050.13.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 23 lutego 2021 r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok

14. Zarządzenie Nr 0050.14.2021
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 marca 2021r.
     w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania
     planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2020
     - sprawozdanie z działalności GPB w Pacynie za 2020r.
     - sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Pacynie za 2020r

 15. Zarządzenie Nr 0050.15.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2021r.
      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na ; "Dostarczenie i wdrożenie systemów informatycznych
      na potrzeby Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Pacynie"

16.  Zarządzenie Nr 0050.16.2021
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-22 14:46:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-21 13:38:49
  • Liczba odsłon: 160
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1446741]

przewiń do góry