1. Zarządzenie 0050.1.2020
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 7 stycznia 2020r.
    zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 75/XIII/2019 z dnia 30.12.2019r.
    - załącznik
 
2. Zarządzenie 0050.2.2020
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 03 lutego 2020r.
    w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie zadania:
    "Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy w Pacynie oraz z
    gminnych jednostek organizacyjnych w 2020r."
 
3. Zarządzenie Nr 0050.3.2020
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 12 lutego 2020r.
    w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami
 
4. Zarządzenie Nr 0050.4.2020
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 13 lutego 2020r.
    w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami
 
5. Zarządzenie Nr 0050.5.2020
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 lutego 2020r.
    zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 75/XIII/2019 z dnia 30.12.2019r.
     - załącznik
 
6. Zarządzenie Nr 0050.6.2020
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 18 marca 2020 r.
    w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna
    i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2019r
 
7. Zarządzenie Nr 0050.7.2020
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 23 marca 20202r.
    w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie usługi:
    "Zakup i transport kruszywa betonowo - ceglanego na utrzymanie dróg gminnych na terenie
    Gminy Pacyna", "Zakup i transport kruszywa z kamienia polnego na utrzymanie dróg gminnych na
    terenie Gminy Pacyna"
 
8. Zarządzenie Nr 0050.8.2020
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2020r.
    w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020 rok
 
9. Zarządzenie Nr 0050.9.2020
    Wójta Gminy Pacyna z dnia 09 kwietnia 2020r.
    w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020 rok
 
10. Zarządzenie Nr 0050.10.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 kwietnia 2020 r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020 rok
 
11. Zarządzenie Nr 0050.11.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 18 maja 2020r.
      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2020 - 2025
       - załącznik
      - objaśnienia
 
12. Zarządzenie Nr 0050.12.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 maja 2020r.
      w sprawie powołania komisji d otwarcia kopert z ofertami na: "Zakup sprzętu komputerowego
      w ramach programu Zdalna Szkoła Plus"
13. Zarządzenie Nr 0050.13.2020
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 maja 2020r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 75/XIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
     - załącznik 1
14. Zarządzenie Nr 0050.14.2020
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 8 czerwca 2020r.

     w sprawie przedstawienia Raportu o Stanie Gminy Pacyna za 2019r.
15. Zarządzenie Nr 0050.15.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 8 czerwca 2020r.

      w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego
16. Zarządzenie Nr 0050.16.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 8 czerwca 2020r.

      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020r.
17. Zarządzenie Nr 0050.17.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 8 czerwca 2020r.
      w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych na obszarze Gminy Pacyna
      dla przeprowadzenia  wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
18. Zarządzenie Nr 0050.18.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r.

      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020r.
19. Zarządzenie Nr 0050.19.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r.

      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 75/XIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
20. Zarządzenie Nr 0050.20.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r.

      w sprawie wyrażenia opinii dot. sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2019r.
21. Zarządzenie Nr 0050.21.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 lipca 2020r.

      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020r.
22. Zarządzenie Nr 0050.22.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 lipca 2020r.

      w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
      na zadanie"Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J.Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 2020/2021"
23. Zarządzenie Nr 0050.23.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 lipca 2020r.

      w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
      na zadanie: "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn"
24. Zarządzenie Nr 0050.24.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 lipca 2020r.

      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami
25. Zarządzenie Nr 0050.25.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 lipca 2020r.
      zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 75/XIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
      - załącznik 1
26. Zarządzenie Nr 0050.26.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 sierpnia 2020r

      w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej
27. Zarządzenie Nr 0050.27.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 11 sierpnia 2020r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020r.
28. Zarządzenie Nr 0050.28.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 sierpnia 2020r.
      w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania
29. Zarządzenie Nr 0050.29.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 sierpnia 2020r.
      w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2020r.
31. Zarządzenie Nr 0050.31.2020
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 4 września 2020r.
     w sprawie powołania komisji
32. Zarządzenie Nr 0050.32.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 7 września 2020r.
      w sprawie powołania komisji przetargowej
33. Zarządzenie Nr 0050.33.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 września 2020r.
      w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności
34. Zarządzenie Nr 0050.34.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 września 2020r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020r.
35. Zarządzenie Nr 0050.35.2020
      Wójta Gminy Pacyna  z dnia 30 września 2020r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020r.
      -  załącznik 1
36. Zarządzenie Nr 0050.36.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 września 2020r.
      w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego
      na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
      i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
37. Zarządzenie Nr 0050.37.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 października 2020r
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020r.
38. Zarządzenie Nr 0050.38.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 listopada 2020r.
      w sprawie powołania komisji
39. Zarządzenie Nr 0050.39.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 listopada 2020r.
      w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego
      w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:  Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacyna
40. Zarządzenie Nr 0050.40.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 listopada 2020r.
      w sprawie projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2025,
      Uchwały Budżetowej na 2021r.
41. Zarządzenie Nr 0050.41.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 18 listopada 2020r.
      w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
42. Zarządzenie Nr 0050.42.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 23 listopada 2020r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 rady Gminy Pacyna na 2020r.
43. Zarządzenie Nr 0050.43.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2020r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020r.
44. Zarządzenie Nr 0050.44.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 2 grudnia 2020r.
      w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
45. Zarządzenie Nr 0050.45.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 2 grudnia 2020r.
      w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
      - załącznik
46. Zarządzenie Nr 0050.46.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 11 grudnia 2020r.
      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie zadania:
      "Dostawa paliwa (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na potrzeby Gminy Pacyna w 2021r."
47. Zarządzenie Nr 0050.47.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 14 grudnia 2020r.
      w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Pacyna i jednostkach OSP
48. Zarządzenie Nr 0050.48.2020
     Wójta Gminy Pacyna z 18 grudnia 2020r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020r.
49. Zarządzenie Nr 0050.49.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 grudnia 2020r.
50. Zarządzenie Nr 0050.50.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2020r.
      w sprawie rozwiązania gminnego biura spisowego
51. Zarządzenie Nr 0050.51.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2020r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020 r.
      - załącznik 1
52. Zarządzenie Nr 0050.52.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2020r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2019r.
      - załącznik 1
53. Zarządzenie Nr 0050.53.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2020r.
      w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Pacyna i gminnych jednostkach organizacyjnych
54. Zarządzenie Nr 0050.54.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2020r.
      w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa wykorzystywanego do samochodów będących na wyposażeniu Urzędu Gminy w Pacynie
55.  Zarządzenie Nr 0050.55.2020
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2020r.
       w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Pacyna
56.  Zarządzenie Nr 0050.56.2020
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2020r.
       w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Pacynie
57. Zarządzenie Nr 0050.57.2020
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2020r.
      w sprawie zatwierdzenia kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Pacyna na 2021r.
58.  Zarządzenie Nr 0050.58.2020
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2020r.
       w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.84.2019 Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad
       polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pacynie
     
 

 
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-19 12:42:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-31 10:12:29
  • Liczba odsłon: 3013
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2547055]

przewiń do góry