Data wysłania: 20-09-2010 r.

ZP – 341/06/10

                                                       WYJAŚNIENIE NR 1

 

Dotyczy postępowania przetargowego :      Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.720.000,00 PLN

 

 

W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawcę zapytaniami dot. postępowania przetargowego „ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.720.000,00 PLN” oraz działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:  

Pytania

 1. W SIWZ i w istotnych warunkach umowy nie zostało określone z jakiej daty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M przy uruchamianiu kredytu, oraz kiedy należy dokonywać zmiany stawki w okresie kredytowania. Sugerujemy stawkę WIBOR z dnia uruchomienia i zmianę w tej dacie.
 2. Wnioskujemy o wyrażenie zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

 

Odpowiedzi

Zamawiający udziela odpowiedzi na wyżej wymienione pytania.

 

Odp. 1

Przy uruchomieniu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M z dnia uruchomienia kredytu, tj. 30.09.2010 rok. Zmiany stawki w całym okresie kredytowania należy dokonywać w ostatnim roboczym dniu miesiąca.

Odp. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Pacyna

                                                                                    Krzysztof Woźniak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data wysłania: 21-09-2010 r.

Znak sprawy: ZP – 341/06/10

 

                                                       WYJAŚNIENIE NR 2

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego :     Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.720.000,00 PLN

 

 

W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawcę zapytaniami dot. postępowania przetargowego „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.720.000,00 PLN” oraz działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Zapytanie 1

Uprzejmie proszę o udostępnienie następujących dokumentów:

 1. Sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP za rok 2009.
 2. Części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 wraz z Zarządzeniem Wójta.
 3. Sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP za II kwartał 2010 roku,
 4. uchwał rady Gminy zmieniających budżet w roku bieżącym wraz z wszystkimi załącznikami,
 5. Opinii RIO: o wykonaniu budżetu za 2009 rok, o projekcie budżetu na 2010 rok, o możliwości spłaty zaciągniętego kredytu, o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010.
 6. Uchwał Rady Gminy: o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2009.
 7. Opinii Banków, w których Gmina korzysta z kredytów ze wskazaniem kwoty kredytu udzielonego, aktualnej kwoty pozostającej do spłaty. Ostatecznych terminów spłaty, zabezpieczeń.
 8. Prognozy długu z uwzględnieniem wszystkich zmian budżetu na 2010 rok.
 9. Zaświadczeń z ZUS i US o nie zaleganiu w płatnościach.

W związku z brakiem zawieszonych na stronie internetowej w/w dokumentów i opóźnieniem oceny zdolności kredytowej wynikającej z tego braku, wnioskuję o przesunięcie terminu składania ofert do 01.10.2010 roku.

 

Zapytanie 2

Uprzejmie proszę o przedstawienie następujących dokumentów/informacji:

strona druga

Zamawiający udziela odpowiedzi na wyżej wymienione zapytania.

 

Wnioskowane dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcom w terminie i formie wskazanej przez Banki.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

 

 

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma poprzez przesłanie fax  potwierdzenia jego przyjęcia.

 

 

                                                                     Wójt Gminy Pacyna

                                                                      Krzysztof Woźniak

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-20 15:32:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-21 14:29:35
 • Liczba odsłon: 2339
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612082]

przewiń do góry