1. Harmonogram dyżurów na I kwartał 2022 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie.
 2. Harmonogram dyżurów na I kwartał 2022 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.
 3. POSTANOWIENIE
  WOOŚ.420.88.2019.MOl.52
  Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka
 4. Harmonogram dyżurów w PNPP – II kwartał 2022 r
 5. Komunikat – Wścieklizna
 6. OGŁOSZENIE
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku ze zmianą nazwy ulicy Parkowej w Pacynie
    (ogłoszenie w sprawie konsultacji wersja MS WORD)
 7. PROGRAM USUWANIA FOLII ROLNICZYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY  PACYNA

 8. Wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego - Elektrownia Fotowoltaiczna "Rakowiec"

 9. Harmonogram dyżurów na III kwartał 2022 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie.
 10. Harmonogram dyżurów na III kwartał 2022 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.
 11. Raport z przebiegu i wyników konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pacyna. (Raport z przebiegu i wyników konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pacyna - wersja MS WORD)
 12. Rolnicy, którzy ponieśli straty w dniu 23.07.2022 r. mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do Urzędu Gminy w Pacynie do dnia 03.08.2022 r. Do czasu przeprowadzenia przez komisję lustracji na miejscu wystąpienia szkód nie może być dokonana likwidacja ani zbiór uprawy.
  Protokół zostanie sporządzony po otrzymaniu ekspertyzy potwierdzającej wystąpienie zjawiska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
  Wzór wniosku o oszacowanie szkód.

 13. W związku z art. 42, ust. 2b Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. Zarząd Koła Łowieckiego „HUBERTUS" w Płocku jako organizator polowania dewizowego uprzejmie informuje, że na terenie dzierżawionego przez nas obwodu łowieckiego odbywać się będzie polowanie dewizowe. Termin polowania 12 - 16 sierpnia 2022 roku, obwód nr 340, miejscowości w okolicy których odbywać się będzie polowanie Pacyna i Sanniki.

 14. Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego: samochód specjalny – pożarniczy STAR 244L, rok prod. 1987, nr rej. WPD 3297 (Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego: samochód specjalny – pożarniczy STAR 244L, rok prod. 1987, nr rej. WPD 3297 - Wersja MS WORD)

 15. Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego: - brama garażowa (segmentowa) o wymiarach szer: 3580 x wys: 3200 (bez napędu elektrycznego) (Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego: - brama garażowa (segmentowa) o wymiarach szer: 3580 x wys: 3200 (bez napędu elektrycznego) - Wersja MS Word)

 16. Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego: - brama garażowa (segmentowa) o wymiarach szer: 3580 x wys: 3200 (bez napędu elektrycznego) (Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego: - brama garażowa (segmentowa) o wymiarach szer: 3580 x wys: 3200 (bez napędu elektrycznego) - Wersja MS Word)

 17. Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego: samochód specjalny – pożarniczy STAR 244L, rok prod. 1987, nr rej. WPD 3297 (Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego: samochód specjalny – pożarniczy STAR 244L, rok prod. 1987, nr rej. WPD 3297 - Wersja MS WORD)

 18. Zawiadomienie o poborze próbek tymczasowego przechowywania w wyniku rozpoczęcia robót geologicznych.
  Decyzja Starosty Gostynińskiego nr SL.6540.1.2022

 19. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych.
  Decyzja Starosty Gostynińskiego nr SL.6540.1.2022

 20. Informację dotycząca zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Drogowy Gostynin-Płock w sezonie 2022/2023.

 21. Wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego - Przebudowa sieci kanalizacji w miejscowości Luszyn

 22. Wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego - Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Pacyna

 23. Wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego - Przebudowa sieci wodociągowej - "Połączenie wodociągów gminnych na terenie gminy Pacyna w miejscowości Sejkowice"

 24. Harmonogram dyżurów na IV kwartał 2022 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie.
 25. Harmonogram dyżurów na IV kwartał 2022 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.
 26. STAROSTA GOSTYNIŃSKI
  SL.6540.1.2022
  dotyczy: Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich w rejonie drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie gminy Pacyna.
 27. Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
 28. ROZPORZĄDZENIE
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 19 grudnia 2022 r.
  w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gostynińskiego oraz płockiego.
 29. ROZPORZĄDZENIE
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 16 grudnia 2022 r.
  w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego i żuromińskiego.
 30. Wójt Gminy Pacyna informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu
  w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt.

 31. Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
  Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Pacyna informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2023 r.
  Wójt Gminy Pacyna
  (-) Krzysztof Woźniak

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Busler Damian
  • Data dodania: 2022-08-19 11:28:23
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-29 11:40:09
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-17 10:03:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-29 11:40:09
 • Liczba odsłon: 3853
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2574509]

przewiń do góry