1. Samorządowy Zakład Budżetowy - Taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzenie ścieków na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.

 2. Harmonogram dyżurów w PNPP - I kwartał 2017 r.  

 3. Zaproszenie na badanie mammograficzne - 10 stycznia 2017 r.

 4. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych i miesięcznik „Strażak” ogłaszają Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY!

 5. Pismo Komisarza Wyborczego w Płocku wraz z załącznikami dot. zorganizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą wraz z Krajowym Biurem Wyborczym w Warszawie Konkursu wiedzy o prawie wyborczym.

 6. Uprzejmie informuję, że termin trwających obecnie konsultacji społecznych NSP 2021 został przedłużony do połowy stycznia, tj. 16.01.2017 r. Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego na stronie internetowej GUS  http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl .
 7. APEL do hodowców drobiu - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii
 8. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2017 rok
 9. Harmonogramy dyżurów w PNPP Fundacja Honeste Vivere - I kwartał 2017
 10. WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADACZY DROBIU !!!
 11. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osobie podlegającemu ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, która w skutek choroby jest niezdolna do pracy przysługuje zasiłek chorobowy - Szczegóły
 12. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - System Zastrzegania Kart
  Link do dedykowanych portali zawierających informację na temat Systemu Dokumentów Zastrzeżonych
 13. Terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016

 14. Zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r., poz 2249)

 15. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej.

 16. Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2017 roku na terenie województwa mazowieckiego.

 17. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 18. Zapraszamy mieszkańców gminy Pacyna do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (MPI), który odbędzie się 17 lutego 2017 r., w Urzędzie Gminy.

 19. Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
 20. Milówka - zimowisko w Beskidzie Żywieckim
  Zimowisko dla dzieci do szesnastego roku życia, których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS. Zapisy w GOPS Pacyna. Telefon kontaktowy w sprawie: 519197068. ZAPISY DO 09.02.2017 R !!!!
 21. Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości powietrza.
  DEKLARACJA - modernizacja kotłowni - wymiana kotła
 22. Ogłoszenie o przerwie w dostawie energii elektrycznej - 21 luty 2017 rok w godzinach
  od 9:00 do 13:00
 23. Starosta Gostyniński zaprasza rodziców oraz opiekunów osób niepełnosprawnych
  na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10 marca 2017r. o godz. 16.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarzewie lub na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16 marca 2017r.  o godz. 16.30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Gostyninie
  ul. Krośniewicka 2
 24. Zmiany Harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w I kwartale 2017r.
  (w marcu)
 25. List Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z okazji „Dnia Sołtysa”.
 26. Uwaga na fałszywych weterynarzy !!!!
 27. DOFINANSOWANIE DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - program skierowany do osób fizycznych i firm.
 28. Harmonogramy dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w II kwartale 2017r
 29. T rzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Luszyn gm. Pacyna
 30. Harmonogramy dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w II kwartale 2017r - Fundacja HONESTE VIVERE
 31. Postępowanie dotyczące działka numer 220/1 o powierzchni 19,67 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0008 Pacyna. Nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 23 Maja 2017 r.
 32. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dot. działka numer 220/1 o powierzchni 19,67 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0008 Pacyna
 33. Postępowanie w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty wsi Luszyn gmina Pacyna, działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 179 o powierzchni 1,45 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Luszyn. Nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 23 Maja 2017 r.
 34. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia nieruchomości za nieruchomość wspólnoty wsi Luszyn gmina Pacyna, działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 179 o powierzchni 1,45 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Luszyn.  
 35. Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
 36. Minister Środowisko Pismo DL-III.670.9.2017.RN
 37. Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  samodzielnego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO, poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.
 38. Ogłoszenie P.P.H EXPORT - IMPORT ZOMAR Marek Róg

 39. Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków opublikowane dnia 5 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej wchodzi w życie dnia 6.04.2017 r.

 40. Sprawa z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybiu o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości połowicznej w miejscowości Rybie - Ogłoszenie

 41. Zarządzenie Nr 0050.11.2017
  Wójta Gminy Pacyna z dnia 19 kwietnia 2017r.
  w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla pracowników Urzędu Gminy w Pacynie 

 42. Podziękowania - Proboszcz Parafii p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie Ks. Wiesław Frelek

 43. BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

 44. Bezpłatne szkolenia z zarządzania - Płock
  - Kwiecień
  - Maj
  - Program szkolenia „Zarządzanie Czasem”
  - Program szkolenia „Zarządzanie Zmianą”
  - Program szkolenia „Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności”
  - Program szkolenia „Zarządzanie Środowiskowe”

 45. Informacja dot. wieku emerytalnego oraz wysokości świadczeń - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego Adam Sekściński

 46. Podziękowania - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kutnie

 47. Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO, poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

 48. Godziny pracy ARiMR w Gostyninie

 49. WKŁ 120 "SOKÓŁ" Plan polowań 2017/2018

 50. Rekrutacja 2017/2018 - baza szkół ponadgimnazjalnych

 51. Mobilne Stoisko Informacyjno-Edukacyjne ZGRP 2017

 52. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO
  Wójt Gminy Pacyna ogłasza na postawie § 10 ust.2 Zarządzenia Nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 kwietnia 2017 r. - pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Pacyna

 53. List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
 54. FOTOWOLTAIKA : grunty, działki  -  ich dzierżawa  !
 55. Konkurs pn. „POKAŻ JAK SEGREGUJESZ".  
 56. Sprawa z wniosku o uznanie za wspólnotę gruntową wsi Luszyn gmina Pacyna, działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 179 o powierzchni 1.45 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Luszyn - nowy termin rozpatrzenia  sprawy.
 57. Sprawa z wniosku o uznanie za wspólnotę gruntową wsi Pacyna gmina Pacyna, działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 220/1 o powierzchni 19,67 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0008 Pacyna - nowy termin rozpatrzenia sprawy.
 58. Zmiana harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w II kwartale 2017r.
 59. Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 19 czerwca do dnia 18 lipca 2017 r. będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2
  „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  link do dokumentacji konkursowej: http://aktywnirazem.pl/3792/ogloszenie-o-naborze/
 60. GOSTYNIŃSKI BIEG ZAMKOWY - 11 CZERWCA 2017 – GODZ. 9.00
 61. Kąpieliska - komunikat nr 1 PPIS w Gostyninie
 62. Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza:
  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO, 1 etat
 63. Kąpieliska - komunikat nr 3 PPIS w Gostyninie
 64. Harmonogramy dyżurów w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w III kwartale 2017r
 65. VIII EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PRZYRODA GOSTYNIŃSKA W OBIEKTYWIE”
 66.  Szkody w uprawach spowodowane przez grad w dniu 29 czerwca 2017 r. - składanie wniosków
 67.  Kąpieliska - komunikat nr 4 PPIS w Gostyninie
 68. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO
  Wójt Gminy Pacyna ogłasza na postawie § 10 ust.2 Zarządzenia Nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 kwietnia 2017 r. - II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Pacyna
  Samochód specjalny – pożarniczy LUBLIN 352417, rok prod. 2000, nr rej. WGS E344
  Cena wywoławcza 2.000,00 zł
  Autobus Autosan H9-21.41S, rok prod. 2000, nr rej WGS A322
  Cena wywoławcza 14.000,00 zł.
 69. Nabór na stanowisko Głównego księgowego - Urząd Gminy Radziejowice
 70. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa –  komunikat o zagrożeniu upraw kukurydzy
 71. Zwrot podatku akcyzowego - składanie wniosków od 01.08.2017 do 31.08.2017
 72. Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza do MOBILNEGO STOISKA INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO  podczas Odpustu Parafialnego w Pacynie w dniu 13 sierpnia 2017 roku
 73. Możliwość oddawania segregowanych odpadów komunalnych do „SKUPO-PSZOKa” mieszczącego się w Gąbinie przy ul. Strażackiej.
 74. Informacja o polowaniu zbiorowym w dniu 26.08.2017 r.
 75. Zmiana harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w III kwartale 2017r., (sierpień).
 76. Związek Gmin Regionu Płockiego rozpoczyna prace prowadzące do optymalizacji przyszłych działań mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na wymianę kotłów na paliwa stałe i niskosprawnych kotłów gazowych oraz inwestycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jeżeli posiadacie Państwo indywidualne źródło ciepła lub jesteście zaineresowani wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego, właściwego Urzędu Gminy lub przesłać elektronicznie na adres ankietadpp@zgrp.pl
  Wszelkie informacje dotyczące ankiety dostępne są w Biurze ZGRP w Dziale Projektów i Programów pod nr telefonu 24 366 04 24.
  Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystywane jedynie na potrzeby uzyskania wsparcia finansowego i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu.


  Ankieta - do pobrania

 77. Informacja dla rolników, u których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan w dniu 10.08.2017r.
 78. Zostań policjantem! Nowe przyjęcia.
 79. UWAGA! ZMIANY W PROGRAMIE BIOASEKURACJI
 80. Zmiana - Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w III kwartale 2017r., (wrzesień)
 81. Bezpłatne seminarium szkoleniowe "Obowiązek właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest - inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie"
 82. Komunikat w sprawie ASF - Wojewódzki Inspektor Weterynarii
 83. Informacja w sprawie ASF - Główny Lekarz Weterynarii
 84. Komunikat dotyczący zimowego utrzymania dróg
 85. Ćwiczenia Obronne pk. „GOSTYNIN 2017” 
 86. Starostwo Powiatowe w Gostyninie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Luszyn gmina Pacyna, działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 179 o powierzchni 1,45 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Luszyn.
 87. Starostwo Powiatowe w Gostyninie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Luszyn gmina Pacyna, działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 179 o powierzchni 1,45 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Luszyn - zmiana terminu rozpatrzenia sprawy .
 88. Starostwo Powiatowe w Gostyninie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pacyna gmina Pacyna, działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 220/1 o powierzchni 19,67 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0008 Pacyna.
 89. Starostwo Powiatowe w Gostyninie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pacyna gmina Pacyna, działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 220/1 o powierzchni 19,67 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0008 Pacyna - zmiana terminu rozpatrzenia sprawy.
 90. Harmonogramy dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w IV kwartale 2017r. - Fundacja HONESTE VIVERE
 91. Harmonogramy dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w IV kwartale 2017r.
 92. e-Składka – proste płatności do ZUS: Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki. Więcej informacji na www. zus.pl/eskladka oraz telefonicznie 22 560 16 00.
 93. Zmiana- Harmonogram dyżurów w PNPP w IV kwartale
 94. Ostrzeżenie o silnym wietrze .
 95. Mobilny Punkt Informacyjny – Pacyna 31.10.2017
 96. GŁOSZENIE w sprawie opinii na realizację inwestycji drogowej.
 97. Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji.  
 98. Plan polowań zbiorowych 2017-2018 WKŁ 329 CIS  
 99. Dyżur pracowników ZUS – Gmina Pacyna - ZMIANA TERMINU
 100. Plan polowań Koła Łowieckiego Nr 151 "Luszyn"
 101. Zmiana harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w IV kwartale 2017r. (listopad)  
 102. Nie dla czadu. Ogłoszenie KP PSP Gostynin
  Ulotka informacyjna  
 103. Wójt Gminy Pacyna zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne w sprawie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,50 km w m. Pacyna, powiat gostyniński”, które odbędzie się w dniu 10 listopada 2017r. ( piątek) o godz. 11 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie przy ul. Wyzwolenia 7.  
 104. Dyżury pracowników ZGRP dla mieszkańców w 2018 roku.
 105. Starosta Gostyniński Tomasz Matuszewski i Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski zapraszają na debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu na terenie powiatu gostynińskiego. Spotkanie odbędzie się w środę 22 listopada o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13. Serdecznie zapraszamy do wspólnej rozmowy.
 106. Zmiana harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w IV kwartale 2017r. (grudzień)
 107. W dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania:
  - Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  - Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.
  Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych. 


  Plakat informacyjny
  Pismo przewodnie WAW-OR.0652.84.2017
 108. Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza:
  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Młodszego referenta ds. projektów i programów nieinwestycyjnych,  1 etat
  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO,  2 etaty
 109. Urząd Gminy zamieszcza poniżej następujące ogłoszenia i ulotki informacyjne:

 110. Nabór zgłoszeń – wymiany pokryć dachowych zawierających azbest.
  Wniosek dla osób fizycznych.

 111. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej w m. Czesławów, gm. Pacyna, na działce o nr ewid. 76, obręb Czesławów, gm. Pacyna oraz na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 1 do kropelkowego nawadniania upraw w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę w gospodarstwie rolnym w m. Czesławów gm. Pacyna, na okres 20 lat.

 112. Kalendarz odbioru odpadów dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w 2018 roku.
 113. Harmonogramy dyżurów w Punktach Nieodpłatnej
  Pomocy Prawnej w  I kwartale 2018r.,
  Dyżury w Punkcie NPP w godz. 8.00 - 12.00. Porady udzielane przez radców
  prawnych - Fundacja HONESTE VIVERE.

  Dyżury w Punkcie NPP w godz. 12.00 - 16.00. Porady udzielane przez
  radców prawnych i adwokatów


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-03 07:00:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-02 11:57:26
 • Liczba odsłon: 3946
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2575183]

przewiń do góry