Pacyna, 22.10.2009r.

 

Gmina Pacyna

ul. Wyzwolenia 7

09-541 Pacyna

 

Nr sprawy ZPPG-341/03/09

 

wykonawcy – wg rozdzielnika 

 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia p.n.: :   „Przebudowa drogi gminnej w m. Rakowiec i Sejkowice obręb Przylaski, gm. Pacyna”

 

Stosownie do art. 94 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) dokonuje się wyboru oferty firmy:  Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna 05-230 Kobyłka ul. H. Sienkiewicza 13 z ceną brutto 427.804,09 zł jako najkorzystniejszej  spośród pozostałych ofert.

Uzasadnienie:

Wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy, stąd dokonano czynności zgodnie z art.94 ust.2 ustawy Pzp.

           

W celu podpisania umowy o realizację zamówienia, zapraszamy do UG w Pacynie w dniu 30.10.2009 r., o godz. 13.30.

 

 

 

                                                                                          Wójt Gminy Pacyna

                                                                                            Krzysztof Woźniak

 

 

 

 

 

Rozdzielnik:

1/ Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.

09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5

2/  „BRUKER” S.c.  Przedsiębiorstwo Drogowe Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki

ul. Idzikowskiego 49    05-070 Sulejówek

3/  Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna

05-230 Kobyłka ul. H. Sienkiewicza 13

4/ strona internetowa www.bip.pacyna.mazowsze.pl

5/ tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacynie

6/ a/a                                                                                                                      

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-22 14:55:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-22 14:55:47
  • Liczba odsłon: 675
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1560647]

przewiń do góry