ZPPG-341/02/2010                                                                         Pacyna,   5 lipca 2010r.

 

 

                                  

                       Wykonawcy w/g rozdzielnika

 

 

dotyczy:     postępowania przetargowego –     Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości   Pacyna, Model, Rezlerka ( obręb Janówek )  wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami   – Etap I ”.

 

 

Zamawiający – Gmina   Pacyna,   zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) informuje, że w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości   Pacyna, Model, Rezlerka ( obręb Janówek ) wraz z oczyszczalnią ścieków i   przepompowniami   – Etap I wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usługowo-Handlowy inż. Z. Dylewski   87-600 Lipno , ul. Górna 20a .

Uzasadnienie :

Na podstawie kryterium określonego w SIWZ za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez w/w firmę za cenę brutto 829 822,39 zł.

Oferta zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

W załączeniu przesyłamy kserokopię ZP-12 „Zbiorcze zestawienie ofert” i ZP-21 „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert”.

 

W celu podpisania umowy o realizację zamówienia, zapraszamy upoważnionego przedstawiciela firmy Zakład Usługowo-Handlowy inż. Z. Dylewski   87-600 Lipno , ul. Górna 20a w dniu 14.07 . 2010 r., o godz. 10.00.

 

 

                                                                         Wójt Gminy Pacyna

                                                                          Krzysztof Woźniak

 

 

 

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert ( cz. 1 )

- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert ( cz. 2 )

- zbiorcze zestawienie ofert

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-06 20:00:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-06 20:19:51
  • Liczba odsłon: 710
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1556500]

przewiń do góry