Pacyna, 19.10.2009r.

 

 

Nr sprawy ZPPG-341/04/09

 

wykonawcy – wg rozdzielnika  

 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia p.n.: Przebudowa dróg gminnych w m. Podczachy, Skrzeszewy, Łuszczanów Drugi, Sejkowice, Słomków, Romanów, gm.Pacyna .

 

Zamawiający – Gmina Pacyna, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) informuje, że w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg gminnych w m. Podczachy, Skrzeszewy, ŁuszczanówII, Sejkowice, Słomków, Romanów, gm.Pacyna wybrano ofertę złożoną przez : Przedsiębiorstwo Drogowe BRUKER S.C. Julian Malarecki Bartłomiej Malarecki 05-070 Sulejówek, ul. Idzikowskiego 49 , za cenę brutto 557.424 ,34 zł.

 

Uzasadnienie :

Na podstawie kryterium określonego w SIWZ za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez w/w firmę - oferta zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

W załączeniu przesyłamy kserokopię ZP – 12 „Zbiorcze zestawienie ofert” i ZP-21 „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert”.

W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

W celu podpisania umowy o realizację zamówienia, zapraszamy do UG w Pacynie,                         ul. Wyzwolenia 7 , w dniu 28.10.2009 r., o godz. 10.00.

 

Rozdzielnik:

1.Przedsiębiorstwo Drogowe BRUKER S.C.

   Julian Malarecki Bartłomiej Malarecki

   05-070 Sulejówek, ul. Idzikowskiego 49

2.Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I”

   Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna

   05-230 Kobyłka, ul.H. Sienkiewicza 13

3.STRABAG Sp. z o.o.

   03-472 Warszawa, ul. B.Brechta 7

4.Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A.

   09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5

5. Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych „DROG-MAZ” s.c.

    09-400 Płock, ul. Kalinowa 45(adres do korespondencji: 09-530 Gąbin ul. Trakt Kamiński 6A)

6. Konsorcjum firm:„DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o.

    38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42 ; Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych   

    „DROGBUD” Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, ul. Inżynierska 32

 

 

 

                                                                                           Krzysztof Woźniak

                                                                                           Wójt Gminy Pacyna

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-19 15:01:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-19 15:11:16
  • Liczba odsłon: 662
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1566046]

przewiń do góry