Pacyna, dnia 19.09.2008 r.

ZP-341/ 06 /08

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający Gmina Pacyna –  zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zakup paliwa (oleju napędowego, benzyny bezołowiowej) do samochodów będących w dyspozycji Gminy Pacyna.”

wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAJ-FIL” s.c.

ul. Krasickiego 87,  99-320 Żychlin

STACJA PALIW PACYNA

 

z ceną ofertową brutto:  119.250,00 zł zł

cena jednostkowa brutto 1 l. : oleju napędowego –  4,39 zł

                                         benzyny bezołowiowej –  4,51 zł

 

Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów – 10 pkt, według kryterium cena – 100%, jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone w SIWZ. Cena oferty nie przewyższa kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Z wybranym wykonawcą  zostanie podpisana umowa w dniu 30.09.2008 r. o godz. 10:00 w  siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie.

 

Ponadto informujemy, iż w/w oferta była jedyną, która wpłynęła w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta oraz nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

 

 

                                                                                             

                                                                                               Wójt Gminy Pacyna

                                                                                                Krzysztof Woźniak

 

 

 

 

 

 

 Do wiadomości:

1/ Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAJ-FIL” s.c. ul. Krasickiego 87,  99-320

    Żychlin STACJA PALIW PACYNA 

2/ strona internetowa www.bip.pacyna.mazowsze.pl

3/ tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacynie

4/ a/a                                                                                                         

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-19 13:03:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-19 13:03:16
  • Liczba odsłon: 673
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1566008]

przewiń do góry