Pacyna, dnia 16.09.2008r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

 

  Wykonawcy - wg rozdzielnika

 

 

 

dotyczy: postępowania przetargowego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pacyna (BZP nr 198717 z dnia 25.08.2008r.).

 

Zamawiający – Gmina Pacyna, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)  informuje, że unieważnia postępowanie przetargowe, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pacyna,

 

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nieodrzuconych, przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający – Gmina w Pacyna, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy informuje, że odrzucił w prowadzonym postępowaniu przetargowym

-  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt . 1, 2 i 6 Ustawy:

 

Wielobranżowy Zakład Usługowy Sieradzki Andrzej Zbigniew

ul. Botaniczna 25A, 87 – 800 Włocławek

 

Uzasadnienie:

1.Formularz oferty i oświadczenia do postępowania wynikające z art.22 ust.1 Ustawy  – zał. Nr 1 i 2  nie posiadają formy pisemnej zgodnej z wymaganiami Ustawy tj. podpis + pieczęć.

2.Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdz. XVIII wymagał obliczenia ceny i sporządzenia kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego przedmiaru robót (załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca do oferty załączył kosztorys, w którym zmienił ilości elementów, ujęte w poz. 22, 25,29, 40, 41, 54, 71.

Zaistniałe błędy w kalkulacji nie mieszczą się w katalogu oczywistych i rachunkowych omyłek, o których mowa w art. 88 Ustawy. Tym samym treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a oferta podlega odrzuceniu.

 

 

 

Otrzymują:

1.  Wielobranżowy Zakład Usługowy Sieradzki Andrzej Zbigniew

      ul. Botaniczna 25A, 87 – 800 Włocławek

2.  „HYDROPOL” Sp. z o.o.

      ul. Targowa 10b, 09 – 500 Gostynin

3.   a/a

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-16 11:33:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-16 11:33:48
  • Liczba odsłon: 682
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1556535]

przewiń do góry