Pacyna, dnia 27.09.2005 r.

 

 

OGŁOSZENIE   O   WYNIKU   POSTĘPOWANIA

 

 

 

Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7 09-541 Pacyna, pow. gostyniński informuje, że w  wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.09.2005 r. na wykonanie robót budowlano-montażowych obiektu: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pacyna, Kamionka i Model – I etap, wybrano ofertę firmy:

 

P.W. „HYDROBUD” P.M. Złotowscy

  Leszczynek 2a   99-300 Kutno

 

z ceną brutto:    311.209,19   

(słownie: trzysta jedenaście tysięcy dwieście dziewięć złotych 19/100)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy w Pacynie w dniu

27.09.2005 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-09-27 13:32:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-09-27 13:32:01
  • Liczba odsłon: 752
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1446657]

przewiń do góry