Uchwała  nr   XIV / 98  /05

 

Rady  Gminy  w  Pacynie

 

z  dnia  31 marca  2005 roku

 

 

    w sprawie wyboru członka w skład Rady Społecznej  SPZZOZ w Gostyninie

 

 

 

Na  podstawie   art.  45  ust.  1  pkt  2  lit.  b   ustawy  z  dnia  30  sierpnia  1991r.

o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami  )  RADA   GMINY    PACYNA   uchwala,   co   następuje:

 

 

                                                            § 1

 

 

Wybiera się Pana  Piotra  Kiełbasę w skład  członków  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostyninie.

 

 

                                                       § 2

 

 

Wykonanie     uchwały    powierza      się       Wójtowi      Gminy     w     Pacynie.

 

 

                                                       § 3

 

 

Uchwałę należy  podać  do  wiadomości  publicznej  poprzez  ogłoszenie  na  tablicy   informacyjnej   w   siedzibie   Urzędu   Gminy  w  Pacynie  przez  miesiąc.

 

                                                       § 4

 

 

Uchwała      wchodzi     w     życie     z     dniem    ogłoszenia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-12 11:48:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-12 11:48:40
  • Liczba odsłon: 2316
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622715]

przewiń do góry