Uchwała  nr   XII  /  87   /04

 

Rady Gminy w Pacynie

 

    z   dnia    14   grudnia  2004r.

 

 

 

w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli  w 2005r.

 

 

Na  podstawie  art.  14  ust.  5  ustawy  z  dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(  j.  t.  Dz.  U.  z  1996r.  Nr  67,  poz.  329,  zm. Dz. U. z 1996r. Nr 106, poz. 496,

Dz. U.  z  1997r.  Nr  28,  poz.  153  i  Nr  141,  poz.  943,  Dz. U. z 1998r. Nr 117,

poz.  759  i  Nr  162,  poz.  1126,  Dz. U. z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,

Nr  48,  poz.  550,  Nr  104,  poz.  1104,  Nr  120,  poz.  1268  i  Nr 122, poz. 1320,

Dz.  U. z  2001r. Nr  111,  poz. 1194  i  Nr 144, poz. 1615, Dz. U. z 2002r. Nr 133, poz. 984  i  Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690, Nr 173, poz. 1808 )  RADA GMINY PACYNA uchwala, co następuje:

 

     § 1

 

Ustala    się   opłatę    za     świadczenia     prowadzonych     przez   Gminę   Pacyna przedszkoli w    wysokości   57,00   zł    miesięcznie  za  każde  dziecko.

 

§ 2

 

Opłata   nie    dotyczy   dzieci   w    wieku   6   lat   obowiązanych    odbyć    roczne przygotowanie   przedszkolne   w  przedszkolu   albo   w   oddziale   przedszkolnym zorganizowanym  w  szkole  podstawowej.

 

§ 3

 

Wykonanie    uchwały       powierza          się         Wójtowi     Gminy   w    Pacynie.

 

 

 

§ 4

 

 

Uchwałę należy podać do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie przez miesiąc na    tablicy   informacyjnej   w    siedzibie     Urzędu     Gminy     w     Pacynie    oraz   w   przedszkolach.

 

§ 5

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  ogłoszenia  z  mocą   od   1  stycznia  2005r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-21 12:17:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-21 12:17:46
  • Liczba odsłon: 2100
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2584303]

przewiń do góry