1.   Kalendarz wyborczy
2.   Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku z dnia 16 sierpnia 2018 r.
3.   Obwieszczenie Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 sierpnia 2018 r.
4.   Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.
5.   Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.
6.   Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
7.   Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 6 września 2018r.
8.   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 10 września 2018r.
9.   Zarządzenie Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 września 2018r.
10. Uchwała nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie z dnia 11 września 2018 r.
11. Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie
12. Skład osobowy i dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Gostyninie
13. Obwieszczenie
14. Zmiana - Skład osobowy i dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Gostyninie
15. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
16. Uchwała nr 2 / 2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie w sprawie nie kierowania obecnie wniosków do  
       właściwej prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów list 
       poparcia kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
       MAGDALENA DURKA
17. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2018 r.
18. Uchwała nr 3 / 2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie w sprawie odmowy rejestracji listy
      kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENA
      DURKA w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Rady Gminy Pacyna zarządzonych na dzień 21
      października 2018 r.
19. Uchwała nr 4 / 2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie w sprawie odmowy rejestracji listy
      kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENA
      DURKA w okręgu wyborczym nr 7 w wyborach do Rady Gminy Pacyna zarządzonych na dzień 21
      października 2018 r.
20. Obwieszczenie Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 września 2018 roku.
21. Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 24 września 2018r.
22. Uchwała nr 5 / 2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie z dnia 24 września 2018 r. w sprawie
      skreślenia z zarejestrowanej listy kandydatów nazwisko kandydata na radnego komitetu wyborczego
      pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENA DURKA w okręgu wyborczym nr 4
      w wyborach do Rady Gminy Pacyna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

23. Uchwała nr 6 / 2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie z dnia 24 września 2018 r. w sprawie
      unieważnienia zarejestrowanej listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą
      KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENA DURKA w okręgu wyborczym nr 4
      w wyborach do Rady Gminy Pacyna zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
24. Kandydaci do rady gminy i na wójta
25. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 28 września 2018r. o przyznanych
      numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Gostynińskiego
      zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
26. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie
      losowania numerów list.
27. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie z dnia 1 października 2018 r.
28. Postanowienie nr 267/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 27 września 2018 r.
29. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie z dnia 2 października 2018 r. o
      zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Pacyna zarządzonych
      na dzień 21 października 2018 r.

30. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie z dnia 2 października 2018 r. o
      zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Gminy Pacyna zarządzonych
      na dzień 21 października 2018 r.
31. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie z dnia 3 października 2018 r. o
      obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gmina Pacyna bez głosowania w
      okręgu wyborczym nr 2

32. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie z dnia 3 października 2018 r. o
      obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gmina Pacyna bez głosowania w
      okręgu wyborczym nr 4
33. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gostyninie z dnia 1 października 2018 r. o
      zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Gostynińskiego
      zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

34. Uchwała nr 7 / 2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie z dnia 1 października 2018 r. w
      sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady
      Gminy Pacyna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
35. Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1
      (Pacyna) z dnia 8 Października 2018 r.
36. Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1
      (Pacyna) z dnia 8 Października 2018 r.

37. Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2
      (Pacyna) z dnia 8 Października 2018 r.

38. Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2
      (Pacyna) z dnia 8 Października 2018 r.
39. Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3
      (Podczachy) z dnia 8 Października 2018 r.

40. Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3
      (Podczachy) z dnia 8 Października 2018 r.
41. Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4
      (Skrzeszewy) z dnia 8 Października 2018 r.

42. Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4
      (Skrzeszewy) z dnia 8 Października 2018 r.

43. Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5
      (Skrzeszewy) z dnia 8 Października 2018 r.

44. Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5
      (Skrzeszewy) z dnia 8 Października 2018 r.

45. Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1
      (Pacyna) z dnia 8 Października 2018 r.
65. Zarządzenie Nr 0050.47.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 1 października 2018r.

      w sprawie powołania Zespołu Informatycznego ds. obsługi informatycznej
      Gminnej Komisji Wyborczej w Pacynie.
66. Zarządzenie Nr 0050.48.2018
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 1 października 2018r.

      w sprawie powołania operatorów   informatycznej
      obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych na obszarze Gminy Pacyna 
      dla przeprowadzenia wyborów  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
      i rad dzielnic m.st.Warszawy,
      zarządzonych  na dzień 21 października 2018r.
70. Delegatura KBW w Płocku - plan dyżurów
71. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 25 października 2018 r. o
      wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego.
72. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 24 października 2018 r. o
      wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa
      mazowieckiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-14 13:21:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-26 14:44:36
  • Liczba odsłon: 3979
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622690]

przewiń do góry