1. Uchwała Nr 77/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r

    w sprawie udzielenia wotum zaufania
2. Uchwała Nr 78/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r

    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
3. Uchwała Nr 79/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r.

    w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pacyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2019r.
4. Uchwała Nr 80/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r.

    w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2019r.
5. Uchwała Nr 81/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r.

    w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego
6. Uchwała Nr 82/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r.

    w sprawie przyjęcia dokumentu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
    zwierząt na terenie Gminy Pacyna w 2020 roku"
7. Uchwała Nr 83/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r.

    w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
8. Uchwała Nr 84/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r

    - załącznik nr 1,
    - objaśnienia
9. Uchwała Nr 85/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r.

    w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020r
10. Uchwała Nr 86/XV/2020
     Rady Gminy Pacyna z dnia 3 sierpnia 2020r.

     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025
     - załącznik 1,
     - objaśnienie
11. Uchwała Nr 87/XV/2020
     Rady Gminy Pacyna z dnia 3 sierpnia 2020r.

     w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr 75/III/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020r.
12. Uchwała Nr 88/XV/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 3 sierpnia 2020r.

      w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pacyna, w roku szkolnym 2020/2021
13. Uchwała Nr 89/XVI/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 15 października 2020r.
      w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej
14. Uchwała Nr 90/XVI/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 15 października 2020r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020r.
15. Uchwała Nr 91/XVI/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 15 października 2020r.
      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
16. Uchwała Nr 92/XVI/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 15 października 2020r.
      w sprawie najmu lokalu użytkowego w trybie przetargowym
17. Uchwała Nr 93/XVI2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 15 października 2020r.
      w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pacyna

   

  
 
   


  


 

 

 

 

 

 

 

  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-03 09:57:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-25 13:42:41
  • Liczba odsłon: 119
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1362638]

przewiń do góry